TEKNISK ISOLERING

Energiledelse vil lønne seg i Enovas nye støttebetingelser for eksisterende bygg.

Enova endrer støtten for energikutt i bygg

Enova går fra å legge mest vekt på hva som gir mest energibesparelse per støttekrone, til å prioritere prosjekter som har større potensiale til å påvirke markedet. Energiledelse skal lønne seg.

Endringen er allerede i effekt og vil blant annet belønne de aktørene som innfører energiledelse.

– Vår erfaring er at det er de aktørene som har en systematisk tilnærming til energieffektivisering som oppnår de beste resultatene. Energiledelse bidrar til at de kartlegger mulighetene, investerer i stadig nye prosjekter og tiltak, og ikke minst får et bevisst forhold til hvor viktig det er med god drift og oppfølging, sier utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova i en pressemelding.


Energisparing en kontinuerlig prosess

Et annet grep som vil løfte søknaden din i bunken er energisparekontrakter. Her kan  man som byggeier inngå avtale med profesjonelle aktører om energioppgradering og drift, med en garantert energibesparelse på mer enn 30 prosent.

Felles for de to kriteriene som nå prioriteres er at de gir et mer bevisst forhold til energieffektivisering som en kontinuerlig prosess. Både energisparekontrakter og energiledelse gjør at man følger mer med på den daglige driften, og lettere kan identifisere muligheter for nye besparelser og tiltak.Passivtiltak gir muligheter

Bygg står i dag for en tredel av energiforbruket i Norge, og er derfor et svært viktig satsingsområde for Enova som jobber for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.  

– Vi har tidligere prioritert de prosjektene som gir best energiresultat per støttekrone, men ser at det ikke nødvendigvis er disse prosjektene som gir de varige markedsendringene vi jobber for. Vi håper og tror at de endringene vi gjør nå, kan bidra til å stimulere en markedsutvikling som tar oss i riktig retning raskest mulig, sier Fottland i Enova.


 

SLIK PRIORITERER ENOVA ENERGISPARING I EKSISTERENDE BYGG

  1. Prosjekter som kan dokumentere at de vil gjennomføre energieffektivisering med garantert energisparing (EPC), og/eller har innført energiledelse eller skal innføre forenklet energiledelse.
  2. Søknader om oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard med kortest gjennomføringstid.

Øvrige prosjekter prioriteres innbyrdes etter hvor mye energi de sparer eller konverterer til fornybare varmeløsninger. Ved lik relativ energibesparelse eller konvertering prioriteres søknader med kortest gjennomføringstid.