TEKNISK ISOLERING

Hvorfor isolere kalde rør?

Skadeforebygging, helse, komfort og reduksjon av energiutgifter er viktige argumenter for å isolere kalde rør og VVS-installasjoner.

Energibesparelsen er naturligvis et vesentlig argument for å isolere rør, både for lommeboka og miljøet, men det finnes også flere andre tungtveiende grunner. Her er de viktigste argumentene for å isolere kalde rør:

  • FOREBYGGER SKADER

Riktig isolerte rør har redusert risiko for å forårsake fukt- og råteskader som følge av korrosjon og kondens. Og selvfølgelig: Isolerte rør er ikke like utsatt for frostskader.

  • HELSEEFFEKT

Med stabil, riktig temperatur i rørsystemet, reduseres risikoen for bakterievekst og mugg. Riktig rørisolering gir et mer hygienisk system.

  • ØKT KOMFORT

Isolerte VVS-installasjoner gir riktig temperatur på vannet. Isoleringen sørger også for at støyen fra rørene reduseres. Det betyr mye for komforten, både på jobb og i privatboliger. 

GLAVA® har nå lansert GLAVAFLEX® - en helt ny og smart produktserie for isolering av kalde rør og VVS-installasjoner.

Sjekk også: Bruk VVS-appen fra GLAVA®, så blir du mer effektiv!

GLAVAFLEX® er lansert som nytt produkt for rørisolasjon fra GLAVA®.

GLAVAFLEX® er lansert som nytt produkt for rørisolasjon fra GLAVA®.