TEKNISK ISOLERING

Nye krav forsikrer at ventilasjonskanaler monteres slik at det ikke er fare for spredning og røykutvikling i kanalnettet. GLAVA® har produkter som er tilpasset de nye kravene.

I bresjen for å informere om brannkrav

I 2014 ble det innført nye krav om brannisolering av ventilasjonskanaler i bygg. Regelverket har betydning for deg som entreprenør, rådgivende konsulent og utførende håndverker.

95 prosent av de som omkommer i brann dør som følge av røykforgiftning. Derfor er kravene til teknisk isolasjon skjerpet. Det nye regelverket er den største endringen i bransjen på flere tiår: Beskrivelsene er nye, monteringsmåtene er nye og kravene til produkt er nye. 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet. Det skal ikke være utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller være risiko for brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

Dette er en av de største endringene for utforming på veldig mange år. Endringen har betydning for hele bygningskroppen.
Lars Fillip Kolbu, markedssjef Industri/VVS/VA/Marine i GLAVA®

For isolering av rektangulære kanaler brukes plater, og for sirkulære kanaler brukes ruller. Generelt for både sirkulære og rektangulære kanaler er at de skal ha minst samme brannmotstand som for dekket og/eller veggen. Gjennomføring skal tettes med brannklassifisert brannmasse, eventuelt sement, betong eller annet. 

Se montering av Isover Ultimate Wired

Les mer om regler for brannisolering i ventilasjonskanaler

Reduserer livsfarlig røykutvikling

 


Last ned GLAVA®-appen.

Last ned GLAVA®-appen.

Last ned GLAVA®-appen

Last ned GLAVAs app for brannisolering her og regn ut ditt behov for teknisk brannisolering av kanaler. Vi i GLAVA®  hjelper deg med å velge systemløsninger som er i henhold til kravene.

Bruk appen, og gjør jobben riktig. 

Dette er kravene til teknisk isolering av ventilasjonskanaler:

Byggteknisk forskrift, TEK10

§ 11-10. Tekniske installasjoner

(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Produkter for brannisolering

ULTIMATE U Protect er en ny, innovativ generasjon av mineralull, fremstilt med utgangspunkt i glassullsteknologien fra Saint-Gobain ISOVER.

ULTIMATE U Protect kombinerer alle fordelene vi kjenner fra konvensjonell varme- og akkustikkisolering, med det aller beste innenfor brannbeskyttelse.

ULTIMATE U Protect sitt system for brannisolering av ventilasjonskanaler består av løsninger med plater og nettingmatter, som gir opp til to timers brannbeskyttelse ved både horisontal og vertikal anvendelse, samt branneksponering innenfra og utenfra (i↔o ) i rektangulære (maks. 1000 x 1500 mm) og sirkulære (maks. Ø1000mm) kanalsystemer.