TEKNISK ISOLERING

Geberit inviterer til fagseminar om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger.

Inviterer til seminar om lyddemping

Økte krav til bokomfort gjør at kravene til lyddemping i boligbygg øker. Johnny Skeide i GLAVA® deler erfaringer om teknisk utførelse og krav når Geberit inviterer til fagseminar om lydproblematikk 12. april.

Det invitereres til fagseminar om lydproblematikk i leilighetsbygg og andre bygg. Også brannsikring blir et tema på seminaret 12. april. Arrangør er sanitær- og rørprodusenten Geberit. 

Til dette har arrangøren fått med seg Knut Haugen fra Brekke & Strand Akustikk og Johnny Skeide fra GLAVA, som vil dele sine erfaringer om grenseverdier, TEK-krav, bygg og utførelse.

Lyddemping, planlegging, installasjoner og praktisk utførelse er avgjørende og spesielt støy fra avløpsrør kan være krevende å få lydnivåene tilstrekkelig lave

Lyddemping, planlegging, installasjoner og praktisk utførelse er avgjørende og spesielt støy fra avløpsrør kan være krevende å få lydnivåene tilstrekkelig lave.

- Med økt krav til bokomfort er lyddemping viktig, sammen med byggeeffektivitet og brannbeskyttelse. Dette skal vi gjennomgå på seminaret, sier Aalen.
- For å belyse lyd og brannsikring grundig har vi invitert to eksperter på området. Rådgiver Knut Haugen fra Brekke & Strand Akustikk AS og konsulent Johnny Skeide fra Glava vil dele sine erfaringer om grenseverdier, TEK krav, bygg og utførelse.På programmet står:
Lyd og akustikk, erfaringer, grenseverdier, krav, Hvorfor ikke NS-EN 14366 ?, Avløp og lyd i praksis, Brannsikring., løsninger og krav.

Til slutt er det satt av tid til debatt og diskusjon.

Fagseminaret som starter med en enkel lunsj, holdes hos Geberit i Luhrtoppen 2 på Lørenskog 12.april fra kl.11.00-15.00.

Seminaret er gratis, men det er begrenset med plasser, derfor gjelder «førstemann til mølla» påmelding innen 1. april til Wenche Sydhagen på mail, wenche.sydhagen@geberit.com

Salgsingeniør Johnny Skeide i GLAVA® deler erfaringer om utførelse og krav når det inviteres til fagseminar om lydproblematikk 12. april.

Salgsingeniør Johnny Skeide i GLAVA® deler erfaringer om utførelse og krav når det inviteres til fagseminar om lydproblematikk 12. april.