Krav til brannisolering i ventilasjonskanaler

Fra 1. januar 2014 ble det innført nye krav til standard for brannisolering av ventilasjonskanaler i bygg. Den nye standarden får betydning for deg som entreprenør, rådgivende konsulent og utførende håndverker.

95 prosent av de som omkommer i brann dør som følge av røykforgiftning. Derfor er kravene til teknisk isolasjon skjerpet. Det nye regelverket er den største endringen i bransjen på flere tiår: Beskrivelsene er nye, monteringsmåtene er nye og kravene til produkt er nye. 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet. Det skal ikke være utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller være risiko for brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

For isolering av rektangulære og sirkulære kanaler benyttes brannisolasjonen ULTIMATE U Protect eller PAROC Hvac Fire. Generelt for både sirkulære og rektangulære kanaler er at de skal ha minst samme brannmotstand som for dekket/veggen. Gjennomføring skal tettes med brannklassifisert mineralull og eventuelt lim/maling(fugemasse).

Se monteringsfilm og monteringsanvisning for ULTIMATE U Protect og PAROC Hvac Fire brannisolasjon 

Beskrivelsestekster NS3420:2013


Den nye GLAVA®-appen:

Vi i GLAVA®  hjelper deg med å velge systemløsninger som er i henhold til kravene. Last ned GLAVAs app for brannisolering og regn ut ditt behov for teknisk brannisolering av kanaler.
Bruk appen, så er du sikker på at du gjør jobben riktig! 

Last ned appen her: