TEKNISK ISOLERING

Hensikten med kravet er at isolering av rør, utstyr og kanaler skal redusere unødvendig tap av varme og redusere et eventuelt kjølebehov.

Nå er det nye krav til isolering av rør

Visste du at det er nye krav til isolering av rør? I TEK 10 stilles det krav til at rør skal isoleres for å redusere unødvendig tap av varme.

Det er nå et tydeligere krav til at rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. GLAVA® har produkter som gjør jobben med isolering av rør og kanaler enklere.

Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard.

Hva gjelder kravet for?
Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem. Hensikten med kravet er at isolering av rør, utstyr og kanaler skal redusere unødvendig tap av varme og redusere et eventuelt kjølebehov.

Isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828:2012 eller likeverdig europeisk standard, for eksempel DS 452:2013.

Bruk GLAVAs rør-app, så vet du at du velger riktig produkt og gjør jobben riktig!
Du kan også bruke beregningsprogrammet IsoDim.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk): Les mer om reglene her