TEKNISK ISOLERING

“Nakne” rør koster penger og energi

Uisolerte rør fører til betydelig sløsing med energi. Det kan du gjøre noe med.

Et leilighetskompleks kan redusere de årlige energikostnadene betydelig, bare ved å isolere røropplegget riktig. Det viser en undersøkelse fra Energimyndigheten i Sverige.I svenske leiligheter (og i norske) er det en mengde rør som leder varmt vann til kjøkken og bad. Mange ble installert for lenge siden og er helt uisolerte, andre har svært tynn isolering. Dette fører til en betydelig energisløsing som beboerne i de fleste tilfeller ikke er klar over.

Undersøkelsen fra Energimyndigheten i Sverige viste at moderne isolering av varme rør kan minske energitapet med så mye som 85 prosent sammenliknet med helt uisolerte rør. Ved å oppgradere gammel isolering til ny, kan energitapet nesten  halveres.

– Å isolere varme rør er et relativt enkelt og billig tiltak, som dessuten sparer mye energi. Men aller viktigst er det at rør blir riktig isolert når det bygges nytt, sier Pernilla Ohlsson, som ledet undersøkelsen for Energimyndigheten.

 

Les mer om enøk-tiltak i boligen på Bolig enøk.