TEKNISK ISOLERING

Reduserer livsfarlig røykutvikling

95 prosent av de som omkommer i brann dør som følge av røykforgiftning. Derfor er kravene til teknisk isolasjonsmateriell skjerpet. Armaflex Ultima har lav røyktetthet, og bidrar til å øke sikkerheten vesentlig.

Armaflex Ultima er utviklet i en helt ny cellegummikvalitet som både er tungt antennelig og som gir minimal røykutvikling. Dette er det aller første fleksible isolasjonsmaterialet som oppnår brannklasse BL-s1,d0, som kreves i henhold til VTEK'10 på isolasjon for rør og kanaler i rømningsveier. Dette er spesielt aktuelt i bygninger hvor det oppholder seg mennesker som er avhengig av andre for rømning, f.eks i sykehus og pleieinstitusjoner. Hoteller og kontorer er også  bygninger hvor røykspredning ved en brannsituasjon ønskes holdt på et lavt nivå.

Røyken dreper
Det er røyken som dreper i de fleste brannulykker, og derfor er kravene i byggeforskriftene skjerpet med tanke på materialenes røykutvikling. Tidligere konflikt mellom flammehemming og røykutvikling er løst ved at nye polymerer, som er tungtantennelige, er utviklet og varmeabsorberende tilsetninger er tatt i bruk. Armaflex Ultima gir 10 ganger mindre røykutvikling enn et standard cellegummiprodukt.

For rømningsvei
Armaflex Ultima er utviklet for bruk på rør i rømningsvei, og den klare blå fargen gjør det enkelt å skille produktet fra tradisjonell sort cellegummi. Produktet er fritt for PVC og bromider, og innfrir kravene til bærekraftige bygg. Armaflex Ultima er det første fleksible isolasjonsmaterialet som oppnår brannklasse BL-s1,d0 (rør) / B-s2,d0 (plane flater og rørdimensjon inkl. isolasjon større enn Ø 300mm )

Røyk er det som tar flest liv ved brann, med Armaflex Ultima er det mulig å redusere røykutvikling og på den måten minimere tap ved ulykker.

 

Nye brannklasser
Tidligere brannklasser er erstattet av enhetlige europeiske klassifiseringer. Disse opererer med syv brannklasser fra A til F, det nye for tekniske isolasjonsmaterialer er at røykutvikling og brennende dråper også klassifiseres. De nye røykklassene gir en bedre og mer realistisk mulighet til å vurdere et produkts brannegenskaper, og Armaflex Ultima setter i så måte en ny sikkerhetsstandard for teknisk isolering.