Bildetekst hovedbilde TEKNISK ISOLERING

Isolering av kalde rør i teknisk rom gjøres med Glavaflex for å sikre bedre hygiene og redusert energitap.

Riktig isolering av rør

Med GLAVA-appen for rør- og kanalisolering er du sikret rett løsning – samtidig som du får beregnet mengden du trenger og energigevinsten i prosjektet.

Teknisk forskrift krever at alle rør tilknyttet byggets varme- og distribusjonssystem skal isoleres.

Veldig mange rørleggere vet ikke at isolering av rør er et krav i Teknisk forskrift (Tek10).
Johnny Skeide, salgsingeniør i GLAVA®

- Veldig mange rørleggere vet ikke at isolering av rør er et krav i Teknisk forskrift (Tek10). For å være helt sikker på at du tilfredsstiller kravene, bør du laste ned og bruke appen. Da kan du være trygg på at du får rett isolasjon på rett sted, sier salgsingeniør Johnny Skeide i GLAVA®.

Bruk appen og gjør jobben riktig
Appen som heter GLAVA® Rør- og kanalisolering er tilgjengelig både i AppStore og GooglePlay for Android-telefoner. Her kan du enkelt legge inn opplysninger om jobben du skal gjøre, og få vite hvilke produkter du skal velge.

- Da kommer produktene med varenummer og i tilmålt mengde. Dette er en ”hands on”-tjeneste som du kan bruke der du er når du trenger det, sier Skeide.

Last ned rør-appen i GooglePlay eller AppStore.

Last ned rør-appen i GooglePlay eller AppStore.

Appen er oppdatert med beskrivelse av isolsering av kalde rør med GLAVAFLEX®.

Regner ut energisparing
Kravene i Tek10 sier at alle rør som er tilknyttet byggets varme- og distribusjonssystem skal isoleres, det vil si også rørene for tappevannet.

Gjennom appen vil du også kunne foreta beregninger som viser energisparingspotensialet fra uisolert til isolert rør.

Du kan blant annet finne ut hvor mye energi som spares hvert år på å isolere, forklarer Johnny Skeide, salgsingeniør i GLAVA®.

Du kan blant annet finne ut hvor mye energi som spares hvert år på å isolere, forklarer Johnny Skeide, salgsingeniør i GLAVA®.

Ved å legge inn lengden på røret, for eksempel 20 meter, vil du få opp hvor mye energi som da spares per år.
Johnny Skeide, salgsingeniør i GLAVA®

- Ved å legge inn lengden på røret, for eksempel 20 meter, vil du få opp hvor mye energi som da spares per år. Det kan man igjen bruke i en rolle som energirådgiver for kundene, sier Jonny Skeide.

Les mer om isolering av rør med Glavaflex®