TEKNISK ISOLERING

I Norge står industrien for en vesentlig del av energibruken, opptil 35 prosent. Isolering er regnet som et av de mest effektive tiltakene. (Foto: Vegard Kleven)

Sparer bedrifter for millioner

– Det ligger et enormt potensiale i å ta vare på den energien som ligger i fabrikkbygg og produksjonsanlegg, sier Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®, som er opptatt av hvordan industrien kan tenke miljø.

GLAVA® er opptatt av den viktige jobben som Enova nå gjør ved å løfte fram energisparing i industrien, gjennom Enova-kampanjen ”Vi vet du vil”.

- Vi har mulighet til å ta i bruk den energien som allerede ligger i anleggene. Likevel pøser vi på med mer energi. De mest effektive tiltakene blir ofte oversett, mener GLAVA®-direktøren.

– 1 kwh spart er bedre enn 1 kwh produsert. Vi er mye mer tjent med å spare enn å produsere ny, illustrerer Karlsen. Han er positiv til at Enova nå skal bruke tre milliarder kroner på å øke kunnskapen om energistyring i norske industribedrifter. Det er beregnet at industrien i Norge går glipp av 1,5 milliarder kroner hvert år.

Etterisolering lønner seg

Enkelte europeiske land har allerede gått foran med gode eksempler. Nå forventer GLAVA® at det legges til rette for enda bedre støtteordninger, for å gi industribedrifter attraktive muligheter til blant annet  teknisk isolering av rørsystemer i produksjonslokaler. Det er dokumentert at isolering av rør gir umiddelbar innsparing av energiforbruk.

Teknisk isolasjon kan hjelpe europeisk industri med å redusere sitt årlige CO2-utslipp tilsvarende utslippet fra 18 millioner biler. Det viser rapporten ”Climate protection with rapid payback”, som ble lansert i Geneve i juni 2012.

- Jeg håper denne rapporten vil gi oss drahjelp til å styrke den isoleringsdugnaden som må til for at næringslivet skal innse hvor lønnsomt det er å isolere. Dette er rett og slett en oversett forretningsmulighet i deler av næringslivet, sier Lars Fillip Kolbu, markedssjef for Teknisk Isolering i GLAVA®.

Enova styrker kunnskapen i bedriftene

I Norge står industrien for en vesentlig del av energibruken. Og selv om norsk kraftintensiv industri er verdensledende i effektiv energibruk, har fortsatt mange bedrifter mye å tjene på å legge om energibruken. Enova er et statlig foretak som samarbeider med norske bedrifter om en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

GLAVA® har i mange år jobbet for å belyse dokumentasjon av faktisk energieffektivisering i bygg, og har engasjert seg i Enovas arbeid.  29.-30. januar 2013 stiller GLAVA® på Enova-konferansen i Trondheim.

 

Les mer om Enova-kampanjen ”Vi vet du vil”.