close-pop-up.svg

Unngå frostskader i rørene

Nedfrosset rør med masse is
Vinteren og sprengkulda er over oss, med stor fare for frosne og sprukne vannrør. Forebygg skader med rørisolasjon.

Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Dessuten er det forferdelig upraktisk å måtte stenge vannet på grunn av skader. Med enkle grep kan du som huseier og ansvarlig for næringsbygg unngå ødelagte rør. Et viktig tiltak er rørisolering.

Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Dessuten er det forferdelig upraktisk å måtte stenge vannet på grunn av skader.

Rør som er særlig utsatt bør selvfølgelig isoleres, men når frosten først er kommet kan midlertidige tiltak iverksettes.

Her er gode råd fra Glava® for å hindre frost i rørene. Følg med på værvarselet for de neste ukene, så er du godt forberedt og kan unngå skader på rør.

8 gode råd for å hindre frost i rør:

 1. Isoler rørene i din bolig med mineralull eller cellegummi rørisolasjon. Kontakt din rørlegger for isolering og rett isolasjonstykkelse.
   
 2. Benytt selvregulerende frostsikker varmekabel for vannrør uten gjennomstrømning som er mest utsatt for frost. Hvis man må plassere ledningene i konstruksjoner som er utsatt for frost, skal ledningene frostsikres med kabel og isolering. Temperaturer i boligareal bør være minst 10 grader, og i kjeller over tre grader.
   
 3. Steng lufteventiler og vinduer. Kald trekk fra lufteventiler, vinduer eller utette vegger kan medføre frost lokalt, selv om resten av rommet eller konstruksjonen har varmegrader.
   
 4. Unngå vannrør i innestengte hulrom mot yttervegg og gulv. Rørene kan fryse hvis konstruksjonen er dårlig isolert eller har dårlig vindsperre. Unngå å plassere ledninger i avstengte hulrom inntil dårlig isolert yttervegg, da dette medfører frostfare (Slike hulrom oppstår ved innkledning av rør, ved innmuring av badekar, osv).
   
 5. Unngå å legge vann- og avløpsledninger i kaldt kryprom, kalde vegger, gulv og tak.
   
 6. Frostsikre utvendige ledninger med isolasjonsplater av ekstrudert polystyren (lukkede celler). Disse må beregnes med utgangspunkt i lokale frostmengder, varmetilførsel og isolerende sjikt (masser, snø, isolasjon m.m.) Midlertidig frostsikring av utsatte rør og konstruksjoner kan også gjøres med vintermatter.
   
 7. Reiser du bort for lengre tid, bør hovedstoppekrana stenges. Fyll frostvæske i vannlåser og sluk. Ved å fylle frostvæske i vannlåser og sluk hindres frostsprengning og fordampning. Tomme vannlåser medfører at kloakkgass fra avløpet siver inn i huset.
   
 8. Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost (hageledninger osv.).

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.

Innovasjon

Tester nytt produkt for etterisolering og fasadefornyelse

Glava AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering. – Et veldig spennende innovasjonsprosjekt!