close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Unngå frostskader i rørene

Nedfrosset rør med masse is
Vinteren og sprengkulda er over oss, med stor fare for frosne og sprukne vannrør. Forebygg skader med rørisolasjon.

Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Dessuten er det forferdelig upraktisk å måtte stenge vannet på grunn av skader. Med enkle grep kan du som huseier og ansvarlig for næringsbygg unngå ødelagte rør. Et viktig tiltak er rørisolering.

Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Dessuten er det forferdelig upraktisk å måtte stenge vannet på grunn av skader.

Rør som er særlig utsatt bør selvfølgelig isoleres, men når frosten først er kommet kan midlertidige tiltak iverksettes.

Her er gode råd fra Glava Isolasjon for å hindre frost i rørene. Følg med på værvarselet for de neste ukene, så er du godt forberedt og kan unngå skader på rør.

8 gode råd for å hindre frost i rør:

 1. Isoler rørene i din bolig med mineralull eller cellegummi rørisolasjon. Kontakt din rørlegger for isolering og rett isolasjonstykkelse.
   
 2. Benytt selvregulerende frostsikker varmekabel for vannrør uten gjennomstrømning som er mest utsatt for frost. Hvis man må plassere ledningene i konstruksjoner som er utsatt for frost, skal ledningene frostsikres med kabel og isolering. Temperaturer i boligareal bør være minst 10 grader, og i kjeller over tre grader.
   
 3. Steng lufteventiler og vinduer. Kald trekk fra lufteventiler, vinduer eller utette vegger kan medføre frost lokalt, selv om resten av rommet eller konstruksjonen har varmegrader.
   
 4. Unngå vannrør i innestengte hulrom mot yttervegg og gulv. Rørene kan fryse hvis konstruksjonen er dårlig isolert eller har dårlig vindsperre. Unngå å plassere ledninger i avstengte hulrom inntil dårlig isolert yttervegg, da dette medfører frostfare (Slike hulrom oppstår ved innkledning av rør, ved innmuring av badekar, osv).
   
 5. Unngå å legge vann- og avløpsledninger i kaldt kryprom, kalde vegger, gulv og tak.
   
 6. Frostsikre utvendige ledninger med isolasjonsplater av ekstrudert polystyren (lukkede celler). Disse må beregnes med utgangspunkt i lokale frostmengder, varmetilførsel og isolerende sjikt (masser, snø, isolasjon m.m.) Midlertidig frostsikring av utsatte rør og konstruksjoner kan også gjøres med vintermatter.
   
 7. Reiser du bort for lengre tid, bør hovedstoppekrana stenges. Fyll frostvæske i vannlåser og sluk. Ved å fylle frostvæske i vannlåser og sluk hindres frostsprengning og fordampning. Tomme vannlåser medfører at kloakkgass fra avløpet siver inn i huset.
   
 8. Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost (hageledninger osv.).
Innervegg

Slik sparkler du gips

Sparkling av gips er lett. Disse enkle tipsene får deg i mål.

Innervegg

Få slette vegger med gipsplater fra Gyproc

Slette gipsvegger som er sparklet, malt eller tapetsert danner et rolig bakteppe for resten av interiøret. Men hvilken gipsplate egner seg best?

Innovasjon

Tester etterisolering og fasade-fornyelse

GLAVA AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering.
– Et veldig spennende innovasjons-prosjekt!