Ny istid på vei: Vi må regne med kaldere og tøffere forhold enn vi er vant til. AKTUELT

Ny istid på vei: Vi må regne med kaldere og tøffere forhold enn vi er vant til, og større behov for godt isolerte hus.

Venter ny mini-istid

Forskere fra England og Russland mener at en ny mini-istid kan ventes rundt år 2021. De regner med at istiden vil vare i rundt 30 år, og at vi må regne med kaldere og tøffere forhold enn det vi er vant til.

Mini-istiden kommer av solens magnetiske aktivitet, som vil føre til sterkt redusert solflekkaktivitet. Denne aktiviteten samsvarer med historiske kuldeperioder på jorda, og den siste mini-istiden på jorda varte fra 1645 til 1715. Forskerne mener at det er 97 prosent sikkerhet for at istiden vil inntreffe, men at det er mulig at perioden kan bli påvirket ut i fra den globale oppvarmingen og dermed ikke vil bli like kraftig som før.

Vil gi oss tid
Selv om istiden kan bli noe mildere, kan den kalde perioden redusere den globale oppvarmingen og dermed gi oss på jorda verdifull tid til å løse klimautfordringene våre, mener forskerne.  

Boliger er verstingene
Samlet sett står boliger for over 40 prosent av CO2-utslippene i verden. Passivtiltak i eksisterende bygg, slik som isolering, er en av de beste måtene på å redusere disse utslippene. Ved å isolere kan Norge kutte en betydelig andel av de 10 TWh Norge har forpliktet seg å kutte i Paris-avtalen innen 2030. Det som gjenstår, er handling.

Når klimamålet med isolering
Stortinget har vedtatt å kutte utslipp på 10 TWh innen 2030

Rundt 700.000 boliger i Norge tilfredsstiller ikke dagens krav. Alt som skal til for å halvere snittenergibruken i disse husene, er å sørge for litt mer isolering og tetting. Ved å isolere 100.000 av de 700.000 husene, er det nok til å kutte alle de 10 TWh som er målet.

Les mer om miljø- og energitiltak i GLAVA.