Det er på grensen til utrolig at vi i Norge heller fyrer for kråka enn å frigjøre strømmen vår, mener Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®. AKTUELT

Det er på grensen til utrolig at vi i Norge heller fyrer for kråka enn å frigjøre strømmen vår, mener Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®.

VERDEN HAR IKKE RÅD TIL Å FYRE FOR NORSKE KRÅKER

Det er en gåte at norske myndigheter lar den rene energien vår varme opp kråker i stedet for å gjøre verden grønnere.

Stortinget har vedtatt å spare 10 TWh i bygg innen 2030. Dette er også viktig for det totale klimaregnskapet. Når utslippstunge sektorer skal bli elektriske, vil ren, norsk strøm være en etterspurt vare.  

– Derfor er det på grensen til utrolig at vi i Norge fyrer for kråka heller enn å frigjøre strømmen vår. I praksis har vi 700 000 privatboliger som lekker energi, hver dag, året rundt. De kan energieffektiviseres med enkle passivtiltak som verken krever ny teknologi eller totalrenoveringer, sier administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA®.

For lav rehabiliteringstakt

Norske eneboliger bruker i snitt 201 kWh per kvadratmeter. Disse kan enkelt halvere forbruket – men da må rehabiliteringstakten kraftig opp. 

 Nå er den på 1,5 prosent per år, og bare halvparten av de som rehabiliterer benytter muligheten til å gjøre energieffektiviseringstiltak samtidig. 

 – Enova er det verktøyet norske myndigheter har for å få fart på energieffektivisering. Vi forventer derfor at politikerne nå ser på deres mandat, sier Jon Karlsen.

Enova er det verktøyet norske myndigheter har for å få fart på energieffektivisering. Vi forventer at politikerne nå ser på deres mandat.

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®
 

STORT POTENSIAL – 40 prosent av alle utslipp kommer fra bygg. Etterisolering gir mer energieffektive bygg og boliger. De fleste eneboliger kan halvere energiforbruket.

STORT POTENSIAL – 40 prosent av alle utslipp kommer fra bygg. Etterisolering gir mer energieffektive bygg og boliger. De fleste eneboliger kan halvere energiforbruket.

Varsler gjennomgang

Før valget utfordret Karlsen samtlige partier på Stortinget på hvordan de ville følge opp det manglende samsvaret mellom liv og lære.

– Klima- og miljøsatsingen er helt nødvendig om Norge skal kunne klare å oppfylle forpliktelsene i internasjonale avtaler. Vi kommer til å følge opp hvordan dette kan rigges på en bedre måte, så det er interessant for flere vanlige huseiere å etterisolere og få mer energieffektive hus, sier stortings-representant Stein Erik Lauvås.

Kommunene henger etter

Men heller ikke det offentlige selv går foran som et godt eksempel. Jon Karlsen etterspør de gode klima- og energiplanene. Tall fra Enova i 2017 viser at bare 44 av 426 kommuner søkt og fått innvilget støtte til EPC-kontrakter i perioden 2011-2015, der private overtar drift og garanterer energigevinst. 80 prosent av dem som søkte EPC, hadde nådd mål om energisparing i egne bygg. For det store flertallet som ikke brukte EPC, hadde bare 13 prosent av dem nådd målene.

– I påvente av at regjeringen finner ut hvordan de vil støtte privatmarkedet, er det en god start å følge opp norske kommuner. De har allerede fått statlige midler for å finne ut hvordan de kan energieffektivisere sine bygg.

ENERGIKUTT I INDUSTRI – Industribedrifter kan gjøre store kutt med energieefektiv produksjon.

ENERGIKUTT I INDUSTRI – Industribedrifter kan gjøre store kutt med energieefektiv produksjon.