AKTUELT - GLAVA®

Linstow Eiendom er ansvarlig utbygger for GLAVAs nye næringslokaler.

Vi er på plass i nytt miljøbygg

I mars flyttet vi i GLAVA®  inn i nytt og forbilledlig næringsbygg på Ryen. Her er alle hensyn til miljø og energiforbruk ivaretatt.

Byget klassifiserer dermed til BREEAM-NOR Excellenet, den foreløpig beste standarden etter BREEAM-NORs miljøklassifisering. Dette er en god kvalitetsreferanse på byggemetode og materialvalg. Det er bare to andre bygg i Norge som allerede har fått dette miljøstempelet, og det er Gjensidiges nye signalbygg i Schweigaardsgate i Oslo og Oslo Areals nye bygg i Grensesvingen.