AKTUELT

Denne eneboligen, bygd som egenregiprosjekt i Os (Hordaland) av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS, ble kåret til fjorårets småhusprosjekt. Arkitekt er John Birger Grytdal. AKTUELT

Denne eneboligen, bygd som egenregiprosjekt i Os (Hordaland) av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS, ble kåret til fjorårets småhusprosjekt. Arkitekt er John Birger Grytdal.

Vi søker kandidater til Årets boligprosjekt 2018!

Landets boligprodusenter er invitert til å sende inn kandidater til Årets boligprosjekt 2018. 

Kjenner du til et boligprosjekt som kan være et forbilde på ett eller flere områder? Da bør du melde det på! GLAVA, NorDan, Optimera og Boligprodusentenes Forening deler for niende gang ut priser for «Årets småhusprosjekt», «Årets leilighetsprosjekt» og «Årets fritidsboligprosjekt».

Kritierer for Årets boligprosjekt

Ett av kriteriene er at prosjektene må kunne være et forbilde for næringen innenfor flest mulig av disse kvalitetene:

  • Særpreg og nyskaping
  • Energi og klima
  • Byggekostnader
  • Bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
  • Standardisering
  • Bruk av BIM

Prosjektene må ha fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i løpet av fjoråret. Det må sendes tegninger, foto, samt beskrivelse av prosjektet med aktører og gjennomføring. 

Meld deg på til lars.myhre@boligprodusentene.no innen 16. mars. Vinnerne offentliggjøres på Boligkonferansen 24. april 2018.

Vi gleder oss til å se de innsendte prosjektene deres!