AKTUELT

Både administrerende direktør Jon Karlsen og lærling Simen Langnes er positive til regjeringens forslag til ny anskaffelseslov, der det stilles krav til lærlinger i forbindelse med offentlige anbud.

– Vi trenger lærlinger!

 – Hele vår bransje trenger lærlinger. Lovforslaget fra regjeringen støtter vi fullt ut. Å sette lærlingekrav til bedrifter som skal levere på offentlige anbud er bra for hele byggenæringen, sier administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA AS.

Han mener at regjeringens lovforslag er viktig på flere måter; både når det gjelder rekruttering til utsatte bransjer og i arbeidet mot useriøse aktører og svart arbeid.

Bedre rekruttering
– Det er viktig for rekrutteringen å få yngre inn i byggebransjen. Med få lærlingeplasser har ikke praktiske fag vært så populære, derfor er det blitt færre unge mennesker i byggenæringen. Men det vil den nye loven bidra til å endre. Kompetanse for å lage glassull får du bare her hos oss i GLAVA, derfor er det viktig for oss å tilby lærlingplasser, sier Jon Karlsen.

Det er viktig for rekrutteringen å få yngre inn i byggebransjen.
Jon Karlsen, adm.dir GLAVA® 

– Det er viktig for rekrutteringen å få yngre inn i byggebransjen, mener Jon Karlsen. Simen Langnes er glad for muligheten han har fått i GLAVA.

– Det er viktig for rekrutteringen å få yngre inn i byggebransjen, mener Jon Karlsen. Simen Langnes er glad for muligheten han har fått i GLAVA.

En del av samfunnsansvaret
Han mener at krav om lærlinger i offentlige anskaffelser vil bidra til ordnede arbeidsforhold for ansatte, det vil sikre rekruttering til yrkesfagene og det vil gi norske virksomheter tilgang på kompetent arbeidskraft. 

– Alle som  jobber hos oss må ha solid faglig bakgrunn – derfor er det en del av vårt samfunnsansvar å bidra til utdanningen av fagfolk, sier GLAVA-sjefen.

Alle som  jobber hos oss må ha solid faglig bakgrunn – derfor er det en del av vårt samfunnsansvar å bidra til utdanningen av fagfolk.
Jon Karlsen, adm.dir GLAVA® 

– Jeg var heldig og fikk lærlingplass her på fabrikken i Askim, men det var flere av mine klassekamerater som ikke fikk lærlingplass.

– Jeg var heldig og fikk lærlingplass her på fabrikken i Askim, men det var flere av mine klassekamerater som ikke fikk lærlingplass.

Fornøyd lærling
Simen Langnes (20) fra Mysen er elektrikerlærling i GLAVA og trives godt med det.

– Jeg var heldig og fikk lærlingplass her på fabrikken i Askim, men det var flere av mine klassekamerater som ikke fikk lærlingplass. Hvis den nye loven kan bidra til at det blir flere unge som kommer i lære, synes jeg det er kjempeflott, sier han.  

Forslag til lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Her er paragrafen med krav om bruk av lærlinger i forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser. Forslaget ble sendt Stortinget for behandling i slutten av januar, og skal behandles i nærmeste fremtid. Dersom forslaget blir vedtatt vil det bli laget forskrifter og loven blir gjeldende fra 1. juli i år.

§ 7 Krav om bruk av lærlinger

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. Kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om krav om bruk av lærlinger, herunder at kravet bare skal gjelde for kontrakter over en bestemt verdi og varighet.

I den enkelte anskaffelsen må kravet stå i forhold til kontraktens art og omfang. 


– Dette er veldig positivt og noe vi har etterspurt lenge

Det sier Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– 40 prosent av alle oppdrag er fra det offentlige. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser vil bidra til å sikre en bedre rekruttering av fagarbeidere.

Sandnes påpeker at Norge har et stort behov for fagarbeidere nå og i framtiden, men det er et paradoks at det i dag står rundt 9.000 elever uten lærlingplass her i landet.

–  At vi får nok lærlingplasser sikrer kompetanseoverføring, slik at vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner. Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i store deler av næringslivet, sier Sandnes.

40 prosent av alle oppdrag er fra det offentlige. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser vil bidra til å sikre en bedre rekruttering av fagarbeidere.
Jon Sandnes, BNL

Flere velger yrkesfag i Oslo

Flere ungdommer i Oslo velger yrkesfag, og stadig flere får læreplass. I 2015 var Oslo det fylket i landet som formidlet flest unge søkere til læreplass, i forhold til antall søkere. Over 80 prosent av søkerne læreplass, og stadig flere unge får øynene opp for yrkesfag.
Utdanningsbyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (AP), sier at fagarbeidere er det sikreste valget for Oslo-ungdommen.

Etterlyser flere med fagbrev enn med mastergrad

Annenhver NHO-bedrift tror de kommer til å ansette personer med fagkompetanse innen håndverk de neste fem årene, mens bare hver fjerde regner med at de kommer til å ansette noen med mastergrad. Det kommer fram i kompetansebarometeret, basert på en spørreundersøkelse blant NHOs mer enn 20.000 medlemsbedrifter. 

– Nå er det behov for nye kontrakter, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Nå er det behov for nye kontrakter, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Bedriftene må ta inn flere lærlinger

Nå skal det stilles krav om lærlinger ved offentlige innkjøp. Nye regler legger føringene for det.

Ifølge næringsminister Monica Mæland (H) kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 460 milliarder kroner årlig.

– Det betyr at det er veldig mange kontrakter som inngås, og vi sier nå at der det er behov for det, skal det stilles krav om lærlinger. Ikke bare lærling i bedriften, også lærling på selve kontrakten.