close-pop-up.svg

Vil støtte verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk gjennom å holde kraftprisen nede

På besøk i Fredrikstad lot Senterpartiet seg imponere over hvordan Gyproc kutter CO2-utslipp og styrker konkurransekraften.

Før sommeren kom nyheten om at Gyproc i Fredrikstad blir verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk. Gjennom å bytte ut gass og elektrifisere anlegget, reduseres de årlige CO2-utslippene med mer enn 23 000 tonn – tilsvarende utslippene fra nesten alle bensinbilene i Fredrikstad.

Torsdag 25. september la Senterpartiets stortingskandidater Ole André Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud og Wenche Westerberg turen innom fabrikken for å lære mer om prosjektet.

– Jeg er imponert over hvordan dere har snudd dere rundt og blitt en del av det grønne skiftet. Så skal vi sørge for å holde kraftprisen lav, sa Myhrvold.

– Jeg er imponert over hvordan dere har snudd dere rundt og blitt en del av det grønne skiftet. Så skal vi sørge for å holde kraftprisen lav, sa Myhrvold.

Administrerende direktør Lars Gaustad takket samtidig for engasjementet Myhrvold og flere andre viste i forbindelse med CO2-avgiften som ville gitt Gyproc en mye høyere avgift per produserte plate enn konkurrentene i kvotepliktig sektor.

Med ett års utsettelse på avgiften, støtte fra Enova og den store investeringen Gyproc og eierkonsernet Saint-Gobain gjør nå, gleder han seg til å kunne tilby markedet gipsplater med et langt mindre klimaavtrykk.

– Byggebransjen står for 30 prosent av verdens CO2-utslipp, hvorav 80 prosent kommer fra byggevarer. Derfor må vi gå foran, samtidig som myndighetene har en viktig rolle i å stille strengere klimakrav byggeprosjekter, sier Gaustad.

 

Miljø og bærekraft

Vil støtte verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk gjennom å holde kraftprisen nede

På besøk i Fredrikstad lot Senterpartiet seg imponere over hvordan Gyproc kutter CO2-utslipp og styrker konkurransekraften.

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

I Fredrikstad bygger vi verdens første helelektriske og CO2-frie gipsplatefabrikk. Det er et stort skritt i riktig retning for å utvikle bærekraftige byggevarer. Her er ofte stilte spørsmål om Gyproc-fabrikken og våre svar på disse.

Næringsbygg

Rehabilitert papirfabrikk blir videregående skole og kulturhus

Å forvandle en gammel papirfabrikk til skole og kulturhus er en omfattende oppgave. Historien skal bevares samtidig som bygget skal rehabiliteres etter dagens krav og behov. Her trengs et skarpt blikk for arkitektur, evnen til å tenke nytt, og minst 300 tonn med gulvavretting.