close-pop-up.svg

God vindtetting med platemetoden

Få tradisjonell og brannsikker vindtetting med platemetoden.
Vindsperren er viktig når du bygger nytt eller rehabiliterer. Med vindtettingsplate som en del av løsningen, oppnår du fordeler som vindavstiving, brannbeskyttelse og god lydisolering.

Bruk av vindsperre er viktig både når du bygger nytt og rehabiliterer. Dens viktigste oppgave er å hindre luftlekkasjer utenfra og sikre at fuktighet kan tørke ut innenfra. En vindsperre bør være så dampåpen som mulig – altså gi så gode muligheter for fuktgjennomgang som mulig. Dampåpenhet benevnes med såkalte sd-verdier og en vindsperre bør maksimalt ha sd-verdi på 0,5 m. Helst bør du velge produkter med sd-verdi på mindre enn 0,2. Vindtettingsplaten Gyproc Bris har en sd-verdi på 0,09.

Ekstra fordeler ved vindsperre-plater

Vindsperre kommer både som duk på rull og i gipsbaserte plater. Det finnes både duk og plateprodukter som gir tilstrekkelig dampåpenhet. Velger du vindsperre i plateformat oppnår du imidlertid noen ekstra fordeler:

  • Gir tilstrekkelig vindavstiving av småhus i 1 og 2 etasjer, forutsatt korrekt montering og at alle innervegger er platekledde
     
  • Brannmotstand
     
  • Bidrar positivt til lydisolering av ytterveggen 

Vindsperresystemet Gyproc Bris består av vindtettingsplaten Gyproc (GUB 9) Bris samt et tilbehørssortiment av T-skjøtebånd, teip og skruer. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk som vindsperre på yttervegger med bindingsverk av tre eller stål med utvendig luftet kledning, se sintefcertification.no, TG 20473.

Viktig med lufting

Ytterkledningen skal ikke monteres direkte på vindtettingsmaterialer. Lufting bak kledningen er helt nødvendig for at fukt skal tørke ut og ikke bli stående.

Før man begynner på innvendige arbeider med isolering, montering av dampsperre osv. skal man ha kontroll på ytterkledningen for å forhindre inntrenging av fukt i veggkonstruksjonen.

Vindtetting_1484_Kledd_YV_Bris.jpg
Lufting bak kledningen er helt nødvendig for at fukt skal tørke ut og ikke bli stående.

Generelt anbefales det å montere utvendig kledning så snart som mulig etter at vindsperren er montert. Vindsperresystemet med Gyproc Bris er vurdert å kunne stå utildekket i inntil et halvt år forutsatt at bygget ikke blir utsatt for spesielt store slagregnmengder. Det er også en forutsetning av alle skjøter er beskyttet av teip og at alle platekanter, som ved gjennomføringer og kantavslutninger i bunn, side og topp av veggen, er beskyttet mot regn.

Alle tilslutningsdetaljer, beslag m.m. må i ferdig konstruksjon være utført på en slik måte at vann ikke trenger inn til vindsperresjiktet. Se også SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 520.415 Beslag mot nedbør.

Fakta om lydstrålingsminskende platekledning

  • Platekledninger avstråler ofte lite lyd, og bruk av plater som vindsperre er derfor lydteknisk fordelaktig.
  • Plater som er lufttette, relativt tunge og lite bøyestive kalles gjerne lydstråleminskende.
  • Se SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 525.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger for mer informasjon.

Åpenhetsloven i GLAVA

Som kunde eller samarbeidspartner av GLAVA, skal du være trygg på at vi er vårt ansvar bevisst for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettighetene i hele vår verdikjede.

Vi søker ekspeditør til vårt sentrallager i Borge

Vi har ledig stilling som ekspeditør ved vårt sentrallager i Borge, og ser etter deg som enten har logistikkerfaring fra et miljø med høyt tempo og stor vareflyt, eller utdannelse innenfor logistikk. Du kan gjerne være nyutdannet. Ettersom sentrallagerets logistikkoppsett er under utvikling ser vi også etter deg som har interesse for fremtidige lederoppgaver.

Lønns- og HR-medarbeider

GLAVA® søker nå etter
Lønns- og HR-medarbeider
som skal ha ansvar for lønnsgodkjenning i GLAVA.