Himlinger – mengdeberegning

Dette er et program for mengdeberegning av plater og T24-profiler, til systemhimlinger, med A- eller E-kant.

For direktekunder med tildelt passord kan beregningene utføres også med priser. Passord får du ved å henvende deg til GLAVA AS .

Normalt vil beregninger med dette programmet gi noe mer materiale enn en nøyaktig opptelling etter tegning. Formen på rommet og valg av retningen for bæreprofilene kan også ha betydning. Beregningene er således veiledende og GLAVA AS er ikke på noen måte ansvarlig for nøyaktigheten. Utførende montør må selv kontrollere at mengdene er i overensstemmelse med ønsket nøyaktighet.
Materialer som blir til overs tas ikke i retur. 

Siste oppdatering: Med priser gjeldende fra 1. april 2019.

Gå til mengdeberegningsprogrammet