I kinosaler er lyden halve opplevelsen. Riktig «tunet» lyd er viktig for å definere det vi hører. Kulturbygg

I kinosaler er lyden halve opplevelsen. Riktig «tunet» lyd er viktig for å definere det vi hører.

God akustikk i kulturbygg

Kulturbygg omfatter mange forskjellige typer rom. Det handler om å skape god opplevelse av lyd for publikum.

Lyd er viktig i alle typer kulturbygg. Med himlinger og veggabsorbenter skapes gode lydforhold.

Lyd er viktig i alle typer kulturbygg. Med himlinger og veggabsorbenter skapes gode lydforhold.

I kinosaler er lyden halve opplevelsen. Riktig «tunet» lyd er viktig for å definere det vi hører. Ofte er det mye lavfrekvent lyd og basslyd, spesielt i actionfilmer, som skaper en lav «romling». Flutterekko, eller høyfrekvent lyd, reduseres med veggabsorbenter. Himlingen utføres ofte med en kombinasjon av absorberende plater og reflekterende plater for å ivareta tilstrekkelig lydspredning, slik at hele salen har like gode lydforhold. 

Les mer om: Bygge med himlinger 

KONSERTSAL

En konsertsal for forsterket musikk blir ofte bygd med heldekkende himling, for å unngå lang etterklangstid. Det samme gjelder for øvingsrom. Dette gjør det mye enklere å kontrollere lyden, og skape definisjon for kresne konsertgjengere.

I saler som brukes til akustisk musikk, eller klassisk musikk, er det behov for å spre lyden godt.

I saler som brukes til akustisk musikk, eller klassisk musikk, er det behov for å spre lyden godt.

KLASSISK MUSIKK

I saler som brukes til akustisk musikk, eller klassisk musikk, er det et helt annet behov for lydspredning. Det er et mye lavere volum, og det brukes mindre nærmikrofoner på instrumenter og vokalister. Dette gjør at vi må «bære» lyden ut til publikum på en helt annen måte.

DANSESALER OG ØVNINGSROM

Dansesaler er en kombinasjon av musikkrom og gymsal. Det skal fungere for musikk og dans og skal i tillegg ivareta god talekommunikasjon. I slike saler må vi sørge for kort etterklangstid og lavt støynivå. Speil på veggene er ikke særlig positivt for lyd. Derfor er en god, heldekkende himling viktig. Veggabsorbenter benyttes på to vegger for å gi optimale forhold.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.