Som vegger mellom rommene blir det vanligvis brukt systemvegger som er ført opp under den nedforede himlingen. Næringsbygg og industribygg

Som vegger mellom rommene blir det vanligvis brukt systemvegger som er ført opp under den nedforede himlingen.

LYDISOLERENDE LØSNINGER MED ABSORBENTER OG SYSTEMVEGGER

I næringsbygg blir det svært ofte benyttet nedforede systemhimlinger for å skjule overliggende installasjoner som ventilasjonskanaler og kabelføringer.    

Som vegger mellom rommene blir det da vanligvis brukt systemvegger som er ført opp under den nedforede himlingen. For å ivareta best mulig lydisolering mellom rommene, finnes det ulike løsninger for dette. Vi forutsetter at selve veggen er bygd på en slik måte at den ikke er et svakt ledd.

Husk at i alle tilfellene er det som regel krav til etterklangstid og nødvendig med gode lydabsorberende løsninger i tillegg til lydkravene.

Systemvegg til tak med fritthengende akustiske enheter

Den sikreste  løsningen
Den desidert beste løsningen er å benytte systemvegger som går helt opp til tak. Dersom man
legger ventilasjonskanaler og kabelføringer utenfor kontorrekken, i fellesområde/korridor, har man full fleksibilitet på eventuell flytting av vegger. Lydabsorpsjonen utføres i dette tilfellet som opplimte, oppskrudde eller fritthengende enheter i hvert rom.

Ved bruk av TABS-dekker som har lagringsfunksjoner for kjøling og varme er dette den eneste brukbare løsningen for god lydisolasjon.

 

 

Gjennomgående nedforet himling og lydstopplate over vegg

Løsning med god lydisolasjon og god absorpsjon
Den nedforede himlingen utføres med plater som har gode lydabsorberende egenskaper. Fortrinnsvis en plate av glassull i 40 mm tykkelse. Over veggen monteres GLAVA® Lydstopplate av glassull med
aluminiumsfolie på en side. Avhengig av de aktuelle kravene kan den også monteres i 2 lag med
alufolien ut på begge sider. Lydstopplaten skal spenne godt mot toppen av veggen og mot taket.
Platene monteres tett mot hverandre og skjøtene bør tapes med en alutape, også overgangene
mellom plate/vegg og plate/tak.

Løsningen gir både god lydisolasjon og god absorpsjon. Poenget med denne løsningen er at en slik plate er relativt lett å forme rundt ventilasjonskanaler og kabelføringer og må utføres så tett som mulig. Den er også lett å flytte dersom veggen skal flyttes.

 

Gjennomgående nedforet himling med lydplate over vegg

Den vanligste løsningen
Den nedforede himlingen utføres med plater som har gode egenskaper for å hindre lydgjennomgang opp i hulrommet over himling og ned igjen i naborommet. Platene bør ha en lab-målt verdi som ligger 3 - 5 dB over feltkravet. Er kravet til lydisolasjon 37 dB bør himlingsplatene ha en oppgitt lab-verdi på minst
42 dB. I forskriftene stilles det nå strenge krav til absorpsjonen. Se til at platene tilfredstiller kravene til etterklangstid før du benytter denne løsningen. Det forutsettes også at platen ikke blir perforert av downlights, sprinkelhoder eller annet som vil redusere effekten kraftig.

Det forutsettes naturligvis at veggens lydegenskaper er minst like god som himlingen. 

Ved bruk av TABS-dekker som har lagringsfunksjoner for kjøling og varme kan denne løsningen ikke benyttes.

Se også GLAVA LYDSTOPPLATE / STÅLSTENDERPLATE

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.