Støy i barnehager og klasserom er en kjent utfordring. Med akustikkplater fra GLAVA®, som er tilpasset for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø. Skole og undervisning

Støy i barnehager og klasserom er en kjent utfordring. Med akustikkplater fra GLAVA®, som er tilpasset undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø.

God akustikk gir bedre læring

Med akustikkplater som er skreddersydd for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø. Veggabsorenter kan også dempe lyden tett på støykilden, der barna leker og er i aktivitet.

Akustikken er viktig for å gi god arbeidsro for elevene, og sikre at beskjeder kan gis med «vanlig» stemme. Lydabsorbenter demper lyd og reduserer etterklang, det gir god taletydelighet og riktig akustikk for samarbeid i grupper.

Akustikken er viktig for å gi god arbeidsro for elevene, og sikre at beskjeder kan gis med «vanlig» stemme.

Akustikken er viktig for å gi god arbeidsro for elevene, og sikre at beskjeder kan gis med «vanlig» stemme.

OPTIMALE LÆRINGSMILJØER

Dårlig akustikk i skoler er en kjent utfordring. Mange av dagens skolebygg ble bygd på en tid da akustikk ikke sto på agendaen, men også nybygg lider av at planleggere og utbyggere mangler kompetanse på hva som gjør et rom egnet for undervisning.

All lyd som får «leve» lenge, forblir i rommet som støy,
og får mennesker til å heve stemmen for å føle at de blir hørt.

GYMSALER OG IDRETTSHALLER

Når gymsaler og idrettshaller skal planlegges, snakker vi om bygg som skal huse aktivitet med høyt lydnivå.
I mange tilfeller kan det være nødvendig med ekstra beskyttelse i soner der det foregår ballspill. For å oppnå gode løsninger i en læresituasjon er det viktig å kjenne til alle parametere som gjelder for å skape god akustikk. Etterklangstid er en viktig faktor. Lydtrykk og montasjemetode har også stor betydning. Det må dessuten tas hensyn til mekanisk påvirkning og lysforhold. GLAVA® kan gi råd og gode løsninger.

Les mer om: Bygge med himlinger

Dette er de mest vanlige utfordringene i læringsmiljøer:

  • Lavfrekvente lyder forvrenger talen.
  • Lyd som gir etterklang på harde flater i rommet.
  • Lydnivået øker når elever og lærere må heve stemmen for å bli hørt.
  • Aktivitet med høyt lydnivå, som i gymsaler og lekerom.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.