close-pop-up.svg

Miljø og bærekraft

Innen 2050 har vi satt oss som mål å bli en karbonnøytral virksomhet. Glava® er en del av merkevarehuset Saint-Gobain Construction Materials Norway sammen med merkevarene Gyproc® og Weber. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber for en grønnere byggebransje.

Se siste miljørapport

Veien mot en grønnere byggebransje

Rundt 40 prosent av verdens utslipp kommer fra bruk av eksisterende bygg. Som produsent av byggevarer bærer vi et ekstra ansvar for å redusere utslippene. Derfor jobber vi aktivt for en mer miljøvennlig byggebransje, både når vi lager, frakter og selger produkter.

På vei mot målet skal vi blant annet kutte egne CO2-utslipp og utslipp fra transport, vi skal bruke mindre ressurser, spare energi og erstatte avfall til deponi med sirkulære løsninger. Skroll ned for å lese hvordan.

– Vi skal bidra til å redusere energitapet og CO2-utslipp fra alle typer bygg. På den måten bidrar vi til at samfunnet blir mer bærekraftig og kan bruke ressursene mer effektivt. 

Redusert egne utslipp
Siden 2010 har vi kuttet 16 235 tonn CO2, fra blant annet produksjon og energitilførsel.
Mindre avfall til deponi
Siden 2010 har vi redusert 221 tonn avfall til deponi i året, fra blant annet økt ombruk.
Redusert indirekte utslipp
Siden 2019 har vi kuttet 3 572 tonn utslipp fra transport til og fra fabrikkene våre.