close-pop-up.svg

Slik jobber vi med mer bærekraftige byggevarer

Artikkelen oppdatert 14. des.2022
Artikkelen oppdatert 14. des.2022

Vi tilstreber å produsere og levere produkter som bidrar til å redusere samfunnets klimautslipp og energiforbruk. Våre byggevarer er spesielt laget for norske forhold, slik at de varer lenge og tåler det skiftende været vi har her i landet.

Bruk av effektive byggevarer med lavt klimafotavtrykk har en positiv effekt på hele byggets klimaregnskap. Derfor har alle våre produkter miljøregnskap i form av EPD (Environmental Product Declaration).

Gjenbruk av resirkulert materiale

For å redusere produktenes klimafotavtrykk, etterstreber vi å minimere bruken av jomfruelige varer til fordel for resirkulert materiale.

For eksempel har vi i dag 65 prosent returglass i produksjon av glassull til isolasjon, hvorav enkelte resepter kan inneholde inntil 70 prosent returglass. Våre gipsplater inneholder rundt 20 prosent returgips og i produksjon av LECA lettklinker gjenbruker vi våtavfall fra glassullproduksjon. 

Effektiv frakt

Når vi frakter varer til og fra byggeplassen, sikrer vi så effektiv transport som mulig. Flere av våre produkter kan komprimeres, slik at de tar opp mindre plass under transport og reduserer behovet for antall lastebiler på veiene. 

For eksempel kan bestselgeren Glava Proff 34 komprimeres ned til én femtedel av sin størrelse. Det betyr at det holder med én lastebil i stedet for fem for å frakte Proff 34.

Reduserer energiforbruket

Godt isolerte bygg er et viktig tiltak for å unngå varmeutslipp og unødig energiforbruk. Våre isolasjonsprodukter av høy kvalitet bidrar til å redusere energibehovet til oppvarming i bygg og boliger.

Vi vurderer kontinuerlig hvordan produksjonen kan forbedres, slik at vi sørger for at våre produkter og løsninger gir bygget en miljøeffekt.