close-pop-up.svg

Slik kutter vi indirekte utslipp

Artikkelen oppdatert 23. nov.2022
Artikkelen oppdatert 23. nov.2022

Dette er utslipp som kommer fra kilder vi ikke kontrollerer direkte, som transport til og fra fabrikker, råvarer og utslipp hos underleverandører. Vi jobber aktivt med å stille krav og påvirke positivt til å redusere denne typen utslipp. 

For eksempel komprimerer vi isolasjonsproduktene våre ned til en femtedel av sin størrelse, slik at vi kan effektivisere transporten og ha færrest mulig lastebiler på veiene. I tillegg tester vi ut lastebiler drevet på biodrivstoff for leveranser av Weber-produkter. Dette tiltaket utgjør 1,3 tonn CO2-utslipp spart hvert år. For pumpebiler har vi redusert utslipp ved tomgang på byggeplassen, ved at bilene kan kobles til strøm mens de er på oppdrag.

Mer miljøvennlig transport

For frakt mellom Oslo og Tromsø, har vi flyttet transporten av Gyproc sine produkter til sjøs, og inngått et samarbeid med et plugin hybrid-miljøskip. Skipet går på naturgass og har 30 prosent lavere utslipp sammenlignet med tradisjonell skipstransport. 

Og i 2022 flyttet vi produksjonen av Pluss Stendere fra utlandet til Norge, og tilbyr nå et mer kortreist produkt.

Vi prioriterer leverandører som tar bærekraft på alvor, og har tett dialog med store entreprenører for å få til så miljøeffektive løsninger som mulig. Samleveranser, levering til riktig tid og håndtering av avfall er områder vi jobber med. 

Dette er våre mål: 

  • Innen 2025 skal vi redusere indirekte utslipp med 5 prosent fra transport til og fra fabrikkene
  • Innen 2030 skal vi redusere indirekte utslipp med 10 prosent fra transport til og fra fabrikkene
  • Innen 2050 skal vi være en karbonnøytral virksomhet 

Siden 2010 har vi kuttet 3 572 tonn CO2-utslipp fra transport.