close-pop-up.svg

Slik reduserer vi egne CO2-utslipp

Artikkelen oppdatert 23. nov.2022
Artikkelen oppdatert 23. nov.2022

Dette er utslipp som er knyttet direkte til virksomheten vår. Den største utslippskilden er bruk av fossil energi i produksjon av produkter. Deler av dette er planlagt erstattet med bruk av fornybare energikilder. 

For eksempel åpnet vi verdens første helelektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad i 2023. Overgangen fra LNG-gass til elektrisitet vil redusere over 16 000 tonn CO2-utslipp hvert år.

Alle våre produkter fra de tre merkevarene Glava, Weber og Gyproc har EPD (Environmental Product Declaration), som er en kortfattet oppsummering av produktets miljøpresentasjon gjennom hele livssyklusen. Dette gjør vi for å ha kontroll på produktets påvirkning, samt gjøre det lettere for deg å velge mer bærekraftige byggevarer. 

Dette er våre mål: 

  • Innen 2025 skal vi redusere egne utslipp med 60 prosent 
  • Innen 2030 skal vi redusere egne utslipp med 65 prosent 
  • Innen 2050 skal vi være en karbonnøytral virksomhet 

Siden 2010 har vi redusert 16 235 tonn CO2 fra egne utslipp, fra blant annet produksjon og energitilførsel.