close-pop-up.svg

Slik reduserer vi utslipp av vann

Artikkelen oppdatert 14. des.2022
Artikkelen oppdatert 14. des.2022

Når vi produserer byggevarer, jobber vi for å sløse minst mulig vann i prosessen. Gjenbruk av spillvann er og noe vi ser på, som å føre prosessvannet tilbake i produksjonen av nye produkter. 

Dette er våre mål 

  • Innen 2025 skal vi redusere utslipp av vann med 80 prosent 
  • Innen 2030 skal vi ha null utslipp av vann 
  • Innen 2050 skal vi kun ha sirkulærøkonomi