Etterisolering av tak på næringsbygg

Rehabilitering av tak

Ved å etterisolere taket kan man redusere energibehovet og energiforbruket i næringsbygg betraktelig. Ved slike tiltak oppnår man ikke bare kortsiktig økonomisk vinning, men kan også forbedre byggets energimerke som gir byggeier flere fordeler.

En utløsende årsak til at det blir behov for å rehabilitere taket henger ofte sammen med at det oppstår lekkasjepunkter i taket. Tradisjonelt har situasjonen vært at boligbesitter prøver å tette der vannet kommer inn, eller innhenter tilbud fra takentreprenører på omlegging av taket med nytt takbelegg - ofte uten noen form for etterisolering. GLAVA® har beregningsprogram for etterisolering av tak på næringsbygg. Ta testen og finn ut hvor lønnsomt etterisolering er for ditt tak.

Ta testen her:

Beregningsprogram for etterisolering av flate kompakte tak

 

Etterisolering gir flere fordeler: 

  • Økt konkurransefortrinn ved salg.
  • Etterisolering vil ha en effekt uansett årstid. Holder bedre på varmen på vinteren, samtidig som man holder bedre varmen ute på sommeren. Dette gir en økt bokomfort.
  • Enøk tilskudd. Sjekk med Enova i din kommune om det finns tilskudd til ditt prosjekt.  
  • Mulighet for oppdatering til dagens krav da det gjelder U- verdi.
  • Bedre avrenning til sluk/renne ihht Sintef Byggforsk sine anbefalinger.
  • Oppgradering av takets branntekniske egenskaper.

 

Øk verdien på ditt boligobjekt

Fra 1. Juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest.

Engergiattesten består av et energimerke som viser bygningens energitilstand.

Energimerking ble obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Ved salg/utleie skal det fremkomme av utleie/salgsdokumentene hvilken karakter bygget har fått. Som kjøper/leietaker bør du kreve og
få se denne dokumentasjonen. Energimerking av bygg gjør at etterisolering av tak på næringsbygg
er ekstra aktuelt. Det gir et bevis på energiøkonomisk forbruk og oppvarmingsbehov.

 

Skulle det være andre spørsmål i forbindelse med etterisolering av tak ta kontakt med GLAVA AS , Kompakte Tak.