IsoDim

GLAVA® sitt beregningsprogram IsoDim er et enkelt og praktisk hjelpemiddel for konsulenter, salgsledd, entreprenører, studenter og forskere.

Gå til IsoDim online >>


Informasjon

IsoDim er det nye on-line programmet som erstatter det nedlastbare programmet GTI. IsoDim er et omfattende beregningsprogram for industri-, VVS- og kuldebransjen som tar for seg kondens-, termisk- og lydisolering av rør, kanaler, tanker eller flater. Varmetapsberegninger utføres etter ISO 12241 som er en europeisk standard med regler for å kalkulere termisk isolering av bygnings-utstyr og industri-installasjoner. Dette innebærer blant annet at brukeren nå må velge om rør/kanal/flate er vertikale eller horisontale når beregning utføres.

Norsk standard NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger – Utforming av vannbaserte varmesystemer, setter krav til isolasjonstykkelse på vannbaserte varmeanlegg. Dette gjør det enklere å dimensjonere rett isolasjonstykkelse. Det er også mulighet for å beregne varmetap fra uisolerte ventiler og oppheng.

Om ønskelig beregner programmet årlig CO2-utslipp i modulene for varmetap og økonomi og viser i varmetapsmodulen spart CO2-utslipp sammenlignet med uisolert rør/kanal/flate.

Ved beregning av energibesparelser i IsoDim brukes en årlig gjennomsnittstemperatur og et konstant spesifikt varmetap. Metoden er utviklet for å beregne isolerte besparelser på tekniske anlegg og ikke energibehov i bygninger.

Med IsoDim kan du gjøre følgende beregninger:
• Varmetap
• Temperaturendring i strømmende medie
• Temperatur over tid i tank
• Isolering mot utvendig kondens
• Isolering mot innvendig kondens
• Frostbeskyttelse av vannledning
• Lyddemping i ventilasjonskanal
• Energiøkonomisk beregning

 

 

Om du likevel ønsker tilgang til nedlastbar versjon (GTI):

For å kunne bruke GTI trenger du en maskin som kjører Windows XPWindows VistaWindows 7 eller Windows 8.

Klikk her for å laste ned GTI beregningsprogram

Når du klikker på lenken over får du et spørsmål om du ønsker å kjøre/lagre filen GTI Setup.exe. Dette er en pakket installasjonsfil som må kjøres for å installere programmet. Etter at programmet er installert vil det kjøre i demomodus. I demomodus er en rekke inndataverdier låst til faste verdier. For å låse opp programmet må du fylle ut registreringsskjemaet (se link nederst på denne siden). Du vil da få tilsendt en kode som åpner programmet.
Fyll ut registreringsskjema