BESKRIVELSESTEKSTER for isolering

Beskrivelsestekster etter NS 3420-S:2008, "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del S: Isolering, tetting og tekking".

Generell orientering
GLAVA® AS har utarbeidet beskrivelsestekster for isolering av enkelte konstruksjoner. Hensikten er å forenkle arbeidet for rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter. Beskrivelsene baserer seg på funksjons- og forskriftskrav og er i henhold til NS 3420-S:2008, og etter våre anbefalinger.


Beskrivelsestekster
Konstruksjon/system PDF G-prog fil
GLAVA® Veggplate 31 (48, 68 og 98 mm) last ned last ned
GLAVA® Pluss (100 mm og 150 mm) last ned  last ned

 


Brukerveiledning
Det anbefales at rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter i sin beskrivelse for sitt prosjekt kopierer inn de aktuelle postene som er i denne beskrivelse fra GLAVA® AS. De øvrige kravene i postene må prosjekterende i hvert enkelt prosjekt beskrive avhengig av ytelsen i det enkelte bygg. Prosjekterende må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er nødvendig å benytte henvisningene a), b), c), d) , e), x) og y) under Andre Krav avhengig av hvilken ytelse som skal inn i posten. Eventuell rød tekst i klammeparentes [ ] skal fylles ut av prosjekterende.