Blåseisolering med Glava

Å etterisolere med GLAVA® Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

Å etterisolere med GLAVA® Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

Å etterisolere med GLAVA® Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

Etterisolering av eldre hus

De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en kjennsgjerning at de også har mye større fyringsutgifter enn nyere hus. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger. 

I eldre hus som er bygget før mineralull for alvor ble tatt i bruk, er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt (konveksjon) og varmetransporten gjennom konstruksjonen blir stor. Dette, sammen med de utettheter som ofte forekommer i konstruksjonen, fører til trekklignende forhold og kalde gulv. Det mest optimale isolasjonsresultatet vil oppnås ved fjerning av eventuell stubbloftsleire. Dette kan imidlertid være arbeidskrevende og må vurderes i hver enkelt tilfelle.

Utførelse

Innblåserfirmaene har normalt ingen problemer med å finne alle hulrommene i konstruksjonen og har utstyr for å få fylt disse med isolasjon. Moderne teknikk og fagfolk er garanti for et godt resultat. GLAVA® har i en årrekke samarbeidet med utvalgte firmaer over hele landet. Bruk av disse sikrer en håndverksmessig forsvarlig utførelse, og stikkprøvekontroller med termofotografering utført av frittstående konsulentfirmaer har bekreftet dette.

  • Varighet 1-2 dager
  • Det bores ca. 35 mm store hull i ytterpanelet
  • Konstruksjonen blir undersøkt slik at alle hulrom blir lokalisert
  • Det blåses inn GLAVA® blåsull i hulrommene
  • Borehullene i ytterpanelen tettes med trespuns, som evt. sparkles før det overmales/flekkmales

Resultat: Lavere fyringsutgifter og bedre bokomfort.


Tak med kaldt loft

Utblåst glassull gir meget god tilslutning rundt takstolenes gurter og staver. Ute ved raftet skal  laftepappen trekkes lenger opp en ved bruk av plater/matter. GLAVA® anbefaler at raftepappen avsluttes minimum 20 cm i overkant av ferdig utblåst isolasjon. For å sikre at loftet kan inspiseres uten at det blir tråkk i isolasjonen, bør den alltid beskyttes med en oppforet gangbane i midtfeltet.

Oversikten under viser U-verdien for blåseull på kalde loft.
U-verdi kravet etter dagens byggeforskrifter er U= 0,13 W/m2K.

U-verdi - Isolasjonsevne blåseull på kalde loft
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
48 x 98 mm undergurt 48 x 148 mm undergurt
Isolasjonsklasse 42 Isolasjonsklasse 42
200 0,210 0,218
250 0,168 0,173
300 0,140 0,143
350 0,120 0,122
400 0,105 0,107
450 0,094 0,095
500 0,084 0,085

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.