Etasjeskillere

Betongdekke med flytende armert påstøp og trinnlydsdempende belegg

Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning

GLAVA® Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter).  Det er viktig at fukt, vann og støp ikke kommer i kontakt med trinnlydplaten. På trinnlydplatene legges 0,2 mm GLAVA® Plastfolie (alkalieresistent), med overlapp og tapede skjøter. Alternativt kan plastfolien legges i to lag. Plastfolien skal føres opp på veggen. Vi anbefaler at det benyttes motstøpsisolering, f.eks. GLAVA® Svillunderlag. Deretter støpes det min. 50 mm armert påstøp. Benyttes det ikke motstøpsisolering skal støpen avsluttes
5-10 mm fra veggene. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.  Ved selvbærende støp er det ikke nødvendig med kantavstivning. Til slutt legges trinnlyddempende gulvbelegg med myk bakside.

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt.

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Les også Generelt om etasjeskillere.

Lydisolering og brannmotstand
Dekketykkelse [mm] Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik
flanketransmisjon
Stor Middels Liten
R'w L'n,w  R'w L'n,w  R'w L'n,w 
200 59 47 60-61 46 62 45
250 61 43 62-65 42-41 66 40
Brannmotstand Se egen tabell

Verdiene i tabellen gjelder også hvis det benyttes 14 mm parkett på parkettunderlag av 2-3 mm ekspandert PE, istedenfor trinnlydsdempende belegg.
Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.