Etasjeskillere

Bjelkelag med gjennomgående bjelker

Tradisjonell bjelkelagskonstruksjon som ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til hverken luftlydreduksjon eller trinnlydnivå mellom to boenheter.

For å tilfredsstille lydkravene må det ofte gjøres tiltak på både oversiden og undersiden av etasjeskilleren

Som overgulv er det brukt 22 mm gulvsponplater og 4 mm belegg. Som himling er benyttet 12 mm sponplater festet til lektene som igjen er festet til bjelkene.

Enkle bjelkelag av tre, der himling og undergulv er festet direkte til bjelkene, lydisolerer svært dårlig siden både trinnlyd og luftlyd forplanter seg i de gjennomgående forbindelsene. Er det benyttet trepanel i himlingen blir verdiene dårligere.

Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av plater eller ruller. Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av GLAVA® Proff 34 og GLAVA® Økonomi 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann.

Det er en fordel å benytte bjelkelag med høyere bøyestivhet enn det som har vært vanlig. Økt stivhet på bjelkelaget vil gi forbedrede egenskaper når det gjelder svingninger og vibrasjoner. Dette medfører at bjelkespennviddene bør reduseres noe i forhold til tradisjonelle bjelkelag. Økes høyden på bjelkene i tillegg vil det ha en positiv effekt.

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren, men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementer. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512).

Les også Generelt om etasjeskillere.

Lydisolering og brannmotstand
Bjelkehøyde
[mm]
Isolasjonstykkelse
[mm]
Forventede lydisolasjonsverdier (dB)
R'w L' n,w 
198 200 40 80
Brannmotstand REI 15 / REI 301 / REI 602

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd.
Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.