Etasjeskillere

Dekke av lettklinker med trinnlydplate, flytende plategulv og parkett

220 mm dekke av lettklinker med 30 mm avretting, totalt 250 mm. Lettklinkerdekker må ha poretetting, og dette gjøres vanligvis fra oversiden.

Poretettingen kan være mørtelslemming, påstøp eller avrettingsmasse.
Den 30 mm tykke avrettingen fungerer her som poretetting av dekkets overside.
Når det benyttes trinnlydplater av mineralull viser målinger at lydisolasjonen forbedres ved å ha åpen struktur på oversiden og at poretettingen gjøres på undersiden, der dekkets underside poretettes med to lag sandsparkling. Ved denne utførelsen reduseres trinnlydsnivået noe. Dekkets totale tykkelse skal opprettholdes, så når 30 mm avretting erstattes med noen få millimeter med sparkel, må dekkets tykkelse økes.
Tallverdiene i tabellen er oppgitt med poretettet overside.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere.
Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning. I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag, vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper

Sørg for at underlaget er avrettet og plant. Langs veggene legges et 19 mm bord som kantavstivning, 2 - 3 mm fra veggene. Kantavstivningen brukes for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivning skal også brukes der man vet det kommer belastninger fra f.eks. peis. Deretter legges GLAVA® Trinnlydplate tett inntil hverandre på hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Platelagene legges med 7 - 8 mm spalte mot veggen. Gulvsponplatene skal alltid ligge øverst, og de skal limes i not og fjær. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt.

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Les også Generelt om etasjeskillere.

Lydisolering og brannmotstand
Dekketykkelse inklusiv
30 mm avretting [mm]
Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik
flanketransmisjon
Stor Middels Liten
R'w L'n,w  R'w L'n,w  R'w L'n,w 
250, med parkettunderlag og parkett 55 55 56 54 57 53
250, med trinnlydsdempende belegg 53 57 54 56 55 55
Brannmotstand REI 90

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

 

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.