Etasjeskillere

Hullbetongdekke med flytende plategulv og parkett

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm. 

Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning. I kombinasjon med trykk- og lastfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper (se Byggforskserien, blad 522.515).

Langs veggene legges et 19 mm bord som kantavstivning, 2 - 3 mm fra veggene. Kantavstivningen brukes for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivning skal også brukes der man vet det kommer laster fra f.eks. peis etc. Deretter legges GLAVA® Trinnlydplate tett inntil hverandre på hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Platelagene legges med 7 - 8 mm spalte mot veggen. Gulvsponplatene skal alltid ligge øverst, og de skal limes i not og fjær. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges så med høy-elastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt.

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Les også Generelt om etasjeskillere.

Lydisolering og brannmotstand
Dekketykkelse inklusiv
10 mm avretting [mm]
Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik
flanketransmisjon
Stor Middels Liten
R'w L'n,w  R'w L'n,w  R'w L'n,w 
210 54 55 55-56 54-52 57 51
275 56 52 57-59 51-48 60 47
Brannmotstand REI 90

Verdiene i tabellen gjelder også hvis det benyttes trinnlydsdempende belegg istedenfor 14 mm parkett på parkettunderlag av 2-3 mm ekspandert PE.
Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

 

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.