Etasjeskillere

Lettklinkerdekke med lydhimling og flytende plategulv

170 mm eller 220 mm dekke av lettklinker med 30 mm avretting.

Lettklinkerdekker må ha poretetting, og dette gjøres vanligvis fra oversiden. Poretettingen kan være mørtelslemming, påstøp eller avrettingsmasse.
Den 30 mm tykke avrettingen fungerer her som poretetting av dekkets overside.
Når det benyttes trinnlydplater av mineralull viser målinger at lydisolasjonen forbedres ved å ha åpen struktur på oversiden og at poretettingen gjøres på undersiden, der dekkets underside poretettes med to lag sandsparkling. Ved denne utførelsen reduseres trinnlydsnivået noe. Dekkets totale tykkelse skal opprettholdes, så når 30 mm avretting erstattes med noen få millimeter med sparkel, må dekkets tykkelse økes.
Tallverdiene i tabellen er oppgitt med poretettet overside.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning. I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper

GLAVA® Lydreduksjonsbøyle, type D, monteres oppunder dekket. Lydreduksjonsbøylene monteres med avstand c/c 1200 mm i lengderetningen.
Lektene skal monteres på c/c 600 mm (alternativt c/c 400 mm). Bøylene forskyves 600 mm i forhold til bøylene på nabolekten slik at det blir et diagonalmønster. Dette gir også jevn og god lastfordeling.
Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen. Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter når lektene ligger på c/c 600 mm.

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt.

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Les også Generelt om etasjeskillere.

Lydisolering og brannmotstand
Dekketykkelse inklusiv
30 mm avretting [mm]
Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik
flanketransmisjon
Stor Middels Liten
R'w L'n,w  R'w L'n,w  R'w L'n,w 
200 59 55 60 53 61 51
250 60 52 61 51 62 50
Brannmotstand REI 90

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.