Gulv

Gulv mot uoppvarmet eller oppvarmet rom/kjeller

Hulrommet isoleres med GLAVA® I-bjelkeplate. For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre. Ved bruk av heltrebjelke fylles bjelkelaget helt opp med GLAVA® Plate/Rull.
Mellom oppvarmede rom må etasjeskilleren fylles helt med isolasjon fra bjelkelagskanten og minst like langt inn som veggtykkelsen, helst 60 cm inn. Resten bør isoleres med minst 150 mm isolasjon.
Ved store isolasjonstykkelser kan isolasjonen gjerne legges i to lag med forskutte skjøter. 
På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres VEMPRO™ vindsperre eller vindsperre av
gips-/trefiberplater. Kledning av plater, f.eks. gips, spon e.l. kan erstatte bruk av vindsperre, men skal det brukes panel så skal det monteres en vindsperre på undersiden av bjelkelaget før panelet monteres.

I uoppvarmede rom kan det være behov for å frostsikre rør og rørledninger hvis det er fare for frost.

Les også Generelt om gulvkonstruksjoner.

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-bjelke-
høyde 
[mm]
U-verdi [W/m²K]
Extrem
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
200 200 0,166 0,174 0,186 0,190
220 220 0,152 0,159 0,170 0,174
250 250 0,135 0,141 0,151 0,155
300 300 0,114 0,119 0,128 0,131
350 350 0,098 0,103 0,110 0,113
400 400 0,086 0,091 0,097 0,099
450 450 0,077 0,081 0,087 0,089
Brann-
motstand
REI 15


 

Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m²K]
Brann:
Se forskrifter

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.