Gulv

Gulv på grunnen med Glava Ringmurselement

Ringmurselementene våre er laget av formstøpt EPS som gir en godt isolert ringmur som er egnet til boliger, fritidsboliger, lette industribygg og garasjer.

Ringmurselementene skal alltid settes på et min. 10 cm tykt og 1 meter bredt komprimert og avrettet lag med drenerende masser. Det må brukes masser som både lar seg komprimere og samtidig drenerer.
Ringmurselementene har også en effektiv kuldebrobryter. Det er ikke kontakt mellom betongen i selve ringmuren og betonggulvet.
Konstruksjoner hvor ringmur og gulv av betong er støpt i ett vil gi et betydelig varmetap fordi varmen ledes ut i ringmuren, der varmen forsvinner til omgivelsene gjennom en mye større overflate. Varmetapet vil bli redusert dersom en del av varmeisoleringen legges oppå gulvet eller gulvet skilles fra veggen med isolasjon (kuldebrobryter).

Ved bløt undergrunn, eller der grunnvannsstanden kan nå opp til drenslaget, legges det en fiberduk mellom det drenerende laget og grunnen.
Radonsperre i bruksgruppe A legges før isolasjonen legges ut. Skal radonsperren legges i bruksgruppe B eller C så legges isolasjonen direkte på laget med drenerende masser.
Det benyttes vanligvis EPS (ekspandert polystyren) som gulvisolasjon. EPS har i de fleste tilfeller tilstrekkelige egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i gulv på grunn-løsninger.
Vi anbefaler at platene legges i flere lag og med forskutte skjøter. Radonsperre i bruksgruppe B legges enten mellom isolasjonslagene eller i topp. Legges den i topp skal sperren beskyttes med tykk plastfolie. Legges den mellom isolasjonslagene så husk glidesjikt mellom støp og isolasjonsplatene. Glidesjiktet er som regel plastfolie.
Vær nøye med overgangen mellom betonggulvet og vegg. Her må det være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning.

Det skjerpede kravet til varmemotstand i gulv på grunn kan medføre teleproblemer på grunn av redusert varmetap fra bygningen. Dette kan enkelt løses ved å markisolere ut fra fundament. STYROFOAM™ XPS er skumplastisolasjon som er godt egnet til markisolering av fundamenter og ringmurer.

Se egen monteringsanvisning for GLAVA Ringmur.

Les også Generelt om gulvkonstruksjoner.

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen.

Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell uten tilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse.

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,221 0,230 0,238 0,242
120 0,196  0,205 0,212 0,216
140 0,176 0,185 0,192 0,195
150 0,168 0,176 0,183 0,186
160 0,160 0,168 0,175 0,178
180 0,147 0,154 0,161 0,164
200 0,136 0,143 0,149 0,152
220 0,127 0,133 0,139 0,141
240 0,118 0,124 0,130 0,132
250 0,115 0,120 0,126 0,128
260 0,111 0,117 0,122 0,125
280 0,105 0,110 0,115 0,118
300 0,099 0,104 0,109 0,111
320 0,094 0,099 0,103 0,106
340 0,090 0,094 0,099 0,101
350 0,088 0,092 0,097 0,099
400 0,079 0,083 0,087 0,089
450 0,072 0,075 0,079 0,081
500 0,066 0,069 0,072 0,074


U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,179 0,186 0,191 0,194
120 0,161 0,168 0,173 0,176
140 0,146 0,152 0,158 0,161
150 0,140 0,146 0,151 0,154
160 0,134 0,140 0,145 0,147
180 0,125 0,130 0,135 0,137
200 0,117 0,122 0,126 0,128
220 0,109 0,114 0,118 0,120
240 0,103 0,108 0,112 0,114
250 0,100 0,105 0,109 0,111
260 0,097 0,102 0,106 0,108
280 0,092 0,097 0,101 0,102
300 0,088 0,092 0,096 0,098
320 0,084 0,088 0,091 0,093
340 0,080 0,084 0,087 0,089
350 0,078 0,082 0,086 0,087
400 0,071 0,074 0,077 0,079
450 0,065 0,068 0,071 0,072
500 0,060 0,063 0,065 0,067


U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K]
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,306 0,323 0,340 0,349
120 0,258 0,273 0,288 0,295
140 0,223 0,236 0,249 0,255
150 0,209 0,221 0,233 0,239
160 0,197 0,208 0,219 0,225
180 0,176 0,186 0,196 0,201
200 0,159 0,168 0,177 0,182
220 0,145 0,153 0,162 0,166
240 0,133 0,141 0,149 0,153
250 0,128 0,136 0,143 0,147
260 0,123 0,130 0,138 0,141
280 0,115 0,121 0,128 0,132
300 0,107 0,114 0,120 0,123
320 0,101 0,107 0,113 0,116
340 0,095 0,101 0,106 0,109
350 0,092 0,098 0,103 0,106
400 0,081 0,086 0,091 0,093
450 0,072 0,076 0,081 0,083
500 0,065 0,069 0,073 0,075


Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
 U-verdi ≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
 Se forskrifter

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.