Gulv

Overgulv direkte på polystyren

Løsningen kan benyttes for isolerte gulv lagt direkte på grunnen.

Trykkfaste plater av GLAVA® EPS S150 eller STYROFOAM™ XPS legges på et avrettet underlag av drenerende masser eller betongplate.
Isolasjonsplatene kan også legges på radonsperre i bruksgruppe A.
Platene kan med fordel legges i flere lag med forskutte skjøter. Oppå legges dampsperre, eller radonsperre i bruksgruppe C, før 22 mm gulvsponplater (trykk- og lastfordelende sjikt) legges.

Løsningen er også egnet i forbindelse med etterisolering av kjellergulv, og et alternativ til tilfarergulv.

Denne løsningen, der brennbar isolasjon ikke støpes inn, er generelt begrenset til bygg i risikoklasse 1, 2 og 4 og
brannklasse 1.

Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning.

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres. Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200.

Les også Generelt om gulvkonstruksjoner.

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen.

Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell uten tilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse.

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,221 0,230 0,238 0,242
120 0,196  0,205 0,212 0,216
140 0,176 0,185 0,192 0,195
150 0,168 0,176 0,183 0,186
160 0,160 0,168 0,175 0,178
180 0,147 0,154 0,161 0,164
200 0,136 0,143 0,149 0,152
220 0,127 0,133 0,139 0,141
240 0,118 0,124 0,130 0,132
250 0,115 0,120 0,126 0,128
260 0,111 0,117 0,122 0,125
280 0,105 0,110 0,115 0,118
300 0,099 0,104 0,109 0,111
320 0,094 0,099 0,103 0,106
340 0,090 0,094 0,099 0,101
350 0,088 0,092 0,097 0,099
400 0,079 0,083 0,087 0,089
450 0,072 0,075 0,079 0,081
500 0,066 0,069 0,072 0,074


U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,179 0,186 0,191 0,194
120 0,161 0,168 0,173 0,176
140 0,146 0,152 0,158 0,161
150 0,140 0,146 0,151 0,154
160 0,134 0,140 0,145 0,147
180 0,125 0,130 0,135 0,137
200 0,117 0,122 0,126 0,128
220 0,109 0,114 0,118 0,120
240 0,103 0,108 0,112 0,114
250 0,100 0,105 0,109 0,111
260 0,097 0,102 0,106 0,108
280 0,092 0,097 0,101 0,102
300 0,088 0,092 0,096 0,098
320 0,084 0,088 0,091 0,093
340 0,080 0,084 0,087 0,089
350 0,078 0,082 0,086 0,087
400 0,071 0,074 0,077 0,079
450 0,065 0,068 0,071 0,072
500 0,060 0,063 0,065 0,067


U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K]
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,306 0,323 0,340 0,349
120 0,258 0,273 0,288 0,295
140 0,223 0,236 0,249 0,255
150 0,209 0,221 0,233 0,239
160 0,197 0,208 0,219 0,225
180 0,176 0,186 0,196 0,201
200 0,159 0,168 0,177 0,182
220 0,145 0,153 0,162 0,166
240 0,133 0,141 0,149 0,153
250 0,128 0,136 0,143 0,147
260 0,123 0,130 0,138 0,141
280 0,115 0,121 0,128 0,132
300 0,107 0,114 0,120 0,123
320 0,101 0,107 0,113 0,116
340 0,095 0,101 0,106 0,109
350 0,092 0,098 0,103 0,106
400 0,081 0,086 0,091 0,093
450 0,072 0,076 0,081 0,083
500 0,065 0,069 0,073 0,075


Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
 U-verdi ≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
 Se forskrifter

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.