Skillevegg

Forskjøvet stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen bygges opp med trestendere min. 68 mm eller min. 70 mm stålstendere. Stenderne monteres på c/c 300 mm på felles svill som er min. 25 mm større enn stenderne. Annenhver stender forskyves til hver side. Veggen isoleres med GLAVA® Plate/Rull, alt. GLAVA® Stålstenderplate/-rull, og det monteres to lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Gipsplatene monteres med forskutte skjøter.
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon kontra trestendere.
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da blir det lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.

Les også Generelt om skillevegger.

LYDREDUKSJON OG BRANNMOTSTAND
Isolasjons-
tykkelse
Trestender Stålstender

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet
lyd-

reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand
Hulroms-
dybde
[mm]
Forventet
lyd-

reduksjon
R’w [dB]
Brann-
motstand
50 - - - 95 48 EI 60 / EI 120 1
100 100 50 EI 60 / REI 30 95 51
120 - - 120 52
140 148 52 - -

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.