Skillevegg

Forskjøvet stenderverk med enkel platekledning

Denne konstruksjonen anvendes i bygninger hvor det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen bygges opp med trestendere min. 68 mm eller min. 70 mm stålstendere. Stenderne monteres på c/c 300 mm på felles svill som er min. 25 mm større enn stenderne. Annenhver stender forskyves til hver plateside. Veggen isoleres med GLAVA® Plate/Rull, alt. GLAVA® Stålstenderplate/-rull, og det monteres ett lag 12,5 mm gipsplate på hver side.
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere.
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting
mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at  veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet. Lydisoleringen er avhengig av platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbyggingen, lufttetting og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).

Generelt brukes det ikke luft- eller dampsperresjikt i innvendige skillevegger. Platekledningen er lufttett nok, men trepanel regnes ikke som et lufttett sjikt . Et lufttett sjikt bak trepanel er viktig av hensyn til lydisolering og at evt. mineralullsfibere ikke spres til innemiljøet som følge av de innvendige lufttrykksvariasjonene som kan oppstå i huset. Innvendige våtromsvegger behøver ikke dampsperresjikt, men bør være lufttette fra baderomssiden.

Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krymping føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer.

Les også Generelt om skillevegger.

Lydreduksjon og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Hulroms-
dybde
[mm]
Forventet lydreduksjon 
R' w  [dB]
Trestender Stålstender
70 100 42 44
100 120 46 48
Brannmotstand EI 30

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.