Tak

dette er en tekst

Brannmotstand til betong

Tabellen under viser nødvendig tykkelse og armeringsoverdekning for plasstøpte etasjeskillere i betong for å tilfredstille ulike brannmotstander. 

Dataene er hentet fra Byggforskserien, blad 520.321. Verdiene i parantes vil bli overstyrt av andre overdekningskrav (korrosjon, heft o.l).

Brannmotstand, dekketykkelse og armeringsdybde
Brannmotstand Dekketykkelse [mm] Armeringsdybde [mm]
A B C
REI 30 60 (10) (10) (10)
REI 60 80 20 (10) (15)
REI 90 100 30 (15) 20
REI 120 120 40 20 25
REI 180 150 55 30 40
REI 240 175 65 40 5

 


Tabellen under viser nødvendig veggtykkelse og armeringsdybde som er nødvendig for å tilfredstille antall minutter brannmotstand.

Dataene er hentet fra Byggforskserien, blad 520.322 og gjelder for vegger med slankhet lk / t ≤ 25, hvor lk er knekklengde.

Brannmotstand, veggtykkelse og armeringsdybde
Brannmotstand  Veggtykkelse / Armeringsdybde [mm] 
σc ≤ 0,15 fck σc ≤ 0,30 fck
REI 30 120 / (10) 120 /(10)
REI 60 120 / (15) 140 / 25
REI 90 140 / 25 170 / 35
REI 120 160 / 35 160 / 35
REI 180 200 / 55 300 / 65
REI 240 240 / 75 400 / 85

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.