Tak

Oppforet tretak på betong

Løsningen er best egnet der det bygges skråtak med utvendig nedløp. Flate tak anbefales bygget som kompakte tak.

Tretaket bygges vanligvis opp med sviller og stolper med dimensjon 48 x 98 mm.
På dekket legges det ut dampsperre med overlapp og tapede skjøter. Deretter legges det ut ett lag GLAVA® Plate/Rull i 50 mm tykkelse slik at platene fyller rommet mellom svillene. Deretter rulles det ut GLAVA® Rull i ønsket tykkelse på tvers av det første laget.

Hulrommet mellom stolpene fylles med strimler av glassull i tykkelse tilsvarende det andre laget. Isolasjonen legges før taktro monteres. Det må være klaring mellom isolasjonen og tretakets laveste punkter for å sikre lufting.
Horisontal avstivning ivaretas som regel av gesimsoppbygget eller f.eks. med skråbånd.

Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen.

Les også Generelt om takkonstruksjoner.

 

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32
PROFF
34
37

ØKONOMI
38

200 0,154 0,164 0,177 0,182
250 0,124 0,132 0,143 0,147
300 0,104 0,110 0,120 0,123
350 0,090 0,095 0,103 0,106
400 0,079 0,083 0,091 0,093
Brann-
motstand

Avhengig av betongdekkets tykkelse og armering

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.