Tak

Tak med kaldt loft, I-bjelker

Mellom I-bjelkene benyttes GLAVA® I-bjelkeplate. I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-bjelken. For å fylle hele I-bjelken må to I-bjelkeplater legges mot hverandre.

Alternativt kan GLAVA® Stålstenderplate benyttes i steget, og GLAVA® Plate/Rull mellom flensene.
Er ønsket isolasjonstykkelse høyere enn I-bjelkehøyden så legg ut et isolasjonslag over, og gjerne på tvers av, I-bjelkene. Legges isolasjonen i samme retning som I-bjelkene anbefaler vi at det brukes GLAVA® Stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som dekker over flensene.

Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen, før gulvbord legges ut.
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen.

På undersiden av I-bjelkene monteres dampsperre.

Konstruksjonen kan også lages som uluftet kaldt loft. Da vil luftingen av taket skje mellom undertaket og tekkingen av takstein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre(forenklet undertak).
Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen.
Kalde uluftede loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring.

Les også Generelt om takkonstruksjoner.

 

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32
PROFF
34
37

ØKONOMI
38

200 0,173 0,182 0,195 0,199
220 0,158 0,166 0,178 0,182
250 0,139 0,147 0,157 0,161
300 0,117 0,123 0,132 0,135
350 0,101 0,106 0,114 0,116
400 0,088 0,093 0,100 0,102
450 0,079 0,083 0,089 0,091
Brann-
motstand

REI 15¹ / REI 302 / REI 603


U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.