Tak

Tak med kaldt loft

Her benyttes GLAVA® Takstolplate og GLAVA® Rafteplate.

Rafteplaten er en formskåret plate belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse.
Platen monteres ute i raftet. Den skyves ut i raftet til det er min. 5 cm glippe mellom platen og undertaket for å sørge for fri åpning til luftespalten i raftet.

GLAVA® Takstolplate kan leveres med eller uten papir, og har utskjæring for undergurten på den ene siden av platen. Utskjæringen er tilpasset undergurt inntil 48x148 mm. Det gir et kontinuerlig isolasjonssjikt over undergurten.
Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi en stripe (min. 1 m) med vindsperre langs raftet.
Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen før gulvbord legges ut.

Hvis det ikke benyttes takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/ bjelken. Legges neste isolasjonslag langs med undergurt/bjelke anbefaler vi stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som vil dekke over undergurten. Alternativt legges GLAVA® Plate/Rull på tvers av undergurten.

Dampsperre monteres med overlapp. Her er dampsperren vist som inntrukket løsning på vegg og i himling.

Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere/utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen.

Les også Generelt om takkonstruksjoner.


U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
48 x 98 mm undergurt 48 x 148 mm undergurt
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
200 0,163 0,172 0,186 0,190 0,171 0,180 0,193 0,197
250 0,131 0,138 0,149 0,152 0,135 0,142 0,153 0,157
275 0,119 0,125 0,136 0,139 0,122 0,129 0,139 0,142
300 0,109 0,115 0,124 0,127 0,112 0,118 0,127 0,130
350 0,093 0,099 0,107 0,109 0,096 0,101 0,109 0,112
400 0,082 0,086 0,094 0,096 0,084 0,088 0,095 0,098
450 0,073 0,077 0,083 0,085 0,074 0,078 0,085 0,087
500 0,065 0,069 0,075 0,077 0,067 0,071 0,076 0,078
Brann-
motstand
REI 15¹/ REI 30 / REI 603

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter