Tak

Tak med kaldt uluftet loft

På sperrene monteres kombinert undertak og vindsperre. Det er et forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig dampåpent. Det gjør at man kan bygge loftet uten lufting.

Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre.
I uluftede loftsløsninger skjer all lufting mellom undertaket og taktekking av stein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. 
Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen.
Løsningen krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring.

GLAVA® Takstolplate, som finnes både med og uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et kontinuerlig isolasjonssjikt over bjelken/undergurten. Legges neste isolasjonslag langs med undergurt/bjelke anbefaler vi GLAVA® Stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som vil dekke over undergurten. Alternativt legges GLAVA® Plate/rull på tvers av undergurten.

Dampsperren skal monteres med omlegg og klemte skjøter, og skal overlappe dampsperren på vegg.


Les også Generelt om takkonstruksjoner.

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
48 x 98 mm undergurt 48 x 148 mm undergurt
EXTREM
32
PROFF 34 37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
200 0,163 0,172 0,186 0,190 0,171 0,180 0,193 0,197
250 0,131 0,138 0,149 0,152 0,135 0,142 0,153 0,157
275 0,119 0,125 0,136 0,139 0,122 0,129 0,139 0,142
300 0,109 0,115 0,124 0,127 0,112 0,118 0,127 0,130
350 0,093 0,099 0,107 0,109 0,096 0,101 0,109 0,112
400 0,082 0,086 0,094 0,096 0,084 0,088 0,095 0,098
450 0,073 0,077 0,083 0,085 0,074 0,078 0,085 0,087
500 0,065 0,069 0,075 0,077 0,067 0,071 0,076 0,078
Brann-
motstand
REI 15¹/ REI 30 / REI 603


U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.