Trollveggen

BETONGVEGG AV GLAVA® Trollveggen

Trollveggen består av isolerte elementer laget av Super-EPS fra GLAVA®.

Bindere og spikerslag i elementene er laget av stål, noe som gjør elementene svært robust. Stålbinderne er dessuten hengslet slik at elementene enkelt kan "flatpakkes" under transport.
Innervangen har standard tykkelse på 75 mm. Yttervangen kan leveres i 75 mm, 110 mm eller 150 mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U-verdi.
GLAVA® Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Systemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende belastninger.
Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1.
Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon.

U-verdiene i tabellene tar høyde for at halvparten eller mer, av den totale isolasjonsmengden, er på kald side av betongkjernen. Dette er i tråd med anbefalingene fra SINTEF Byggforsk.
I vanlige tørre rom er det ikke behov for dampsperre så lenge det ligger mer isolasjon på kald side i forhold til varm side. Unntaket er våtrom. Der skal det være damptett mot yttervegger.

Les også Generelt om yttervegger.

U-verdi uten oppfylling [W/m²K]
Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,228 0,193  0,164 
- 48 mm (λ32)¹  - - 0,135 
- 48 mm (λ34)¹  - - 0,136 
- 75 mm (λ32)²  - - 0,122 
- 70 mm (λ34)³  - - 0,126 
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,140  0,126  0,113 
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,141  0,127  0,113 
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,126  0,115  0,104 
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,128  0,116  0,104 
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,118  0,108  0,098 
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,119  0,108  0,098 
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,114  0,103 
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,117  0,106 
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,108  0,099  0,091 
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,111  0,102  0,093 
50 mm (λ34)   - 0,171  0,150  0,132 
100 mm (λ36)   - 0,140  0,126  0,113 

 

U-verdi med 0,5 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,224 0,190 0,161
- 48 mm (λ32)¹  - - 0,133
- 48 mm (λ34)¹  - - 0,134
- 75 mm (λ32)²  - - 0,120
- 70 mm (λ34)³  - - 0,124
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,138 0,124 0,112
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,139 0,126 0,112
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,124 0,114 0,103
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,126 0,114 0,103
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,116 0,107 0,097
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,117 0,107 0,097
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,113 0,102
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,115 0,105
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,107 0,098 0,090
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,110 0,101 0,092
50 mm (λ34)   - 0,168 0,148 0,130
100 mm (λ36)   - 0,138 0,124 0,112

 

U-verdi med 1,0 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,216 0,184 0,157
- 48 mm (λ32)¹  - - 0,130
- 48 mm (λ34)¹  - - 0,131
- 75 mm (λ32)²  - - 0,118
- 70 mm (λ34)³  - - 0,121
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,134 0,121 0,109
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,135 0,122 0,109
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,121 0,111 0,100
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,123 0,112 0,100
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,114 0,104 0,095
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,115 0,104 0,095
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,110 0,100
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,113 0,102
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,104 0,096 0,088
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,107 0,099 0,090
50 mm (λ34)   - 0,164 0,144 0,127
100 mm (λ36)   - 0,134 0,121 0,109

 

U-verdi med 1,5 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,206 0,176 0,151
- 48 mm (λ32)¹  - - 0,125
- 48 mm (λ34)¹  - - 0,126
- 75 mm (λ32)²  - - 0,114
- 70 mm (λ34)³  - - 0,117
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,130 0,117 0,106
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,131 0,118 0,106
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,117 0,107 0,197
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,119 0,108 0,197
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,110 0,101 0,092
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,111 0,101 0,092
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,106 0,096
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,109 0,099
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,101 0,093 0,086
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,104 0,096 0,088
50 mm (λ34)   - 0,157 0,139 0,122
100 mm (λ36)   - 0,130 0,117 0,106

 

U-verdi med 2,0 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,193 0,166 0,143
- 48 mm (λ32)¹  - - 0,120
- 48 mm (λ34)¹  - - 0,121
- 75 mm (λ32)²  - - 0,109
- 70 mm (λ34)³  - - 0,112
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,124 0,112 0,101
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,125 0,113 0,101
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,112 0,103 0,194
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,114 0,104 0,194
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,105 0,097 0,088
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,106 0,097 0,088
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,102 0,093
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,105 0,096
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,097 0,089 0,083
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,100 0,092 0,084
50 mm (λ34)   - 0,149 0,132 0,118
100 mm (λ36)   - 0,124 0,112 0,101

 

U-verdi med 2,5 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,177 0,154 0,133
- 48 mm (λ32)¹  - - 0,113
- 48 mm (λ34)¹  - - 0,114
- 75 mm (λ32)²  - - 0,103
- 70 mm (λ34)³  - - 0,106
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,117 0,106 0,097
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,117 0,107 0,097
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,106 0,098 0,090
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,108 0,099 0,090
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,100 0,093 0,086
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,101 0,093 0,086
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,097 0,089
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,100 0,091
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,093 0,086 0,080
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,095 0,088 0,082
50 mm (λ34)   - 0,139 0,124 0,111
100 mm (λ36)   - 0,117 0,106 0,097

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.