Yttervegg

BINDINGSVERK AV I-PROFIL MED 12 MM TREFIBERPLATE

Mellom I-profilene monteres GLAVA® I-bjelkeplate. 

I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele profilen må to I-bjelkeplater legges mot hverandre. Alternativt kan det isoleres med Plate/Rull mellom flensene på den ene siden.

Utvendig monteres et vindsperresjikt av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert.

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Les også Generelt om yttervegger.

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,215 0,223 0,236 0,240
200 200 0,184 0,192 0,203 0,207
220 220 0,169 0,176 0,186 0,190
240 240 0,156 0,162 0,172 0,175
300 300 0,126 0,132 0,140 0,143
350 350 0,109 0,114 0,121 0,124
400 400 0,096 0,100 0,107 0,109
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,227 0,236 0,248 0,252
200 200 0,195 0,203 0,214 0,217
220 220 0,178 0,185 0,196 0,199
240 240 0,164 0,171 0,181 0,184
300 300 0,133 0,139 0,147 0,150
350 350 0,115 0,120 0,127 0,130
400 400 0,102 0,106 0,112 0,114
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,240 0,248 0,260 0,264
200 200 0,206 0,213 0,224 0,227
220 220 0,188 0,195 0,205 0,208
240 240 0,173 0,180 0,189 0,192
300 300 0,141 0,146 0,154 0,157
350 350 0,122 0,126 0,133 0,136
400 400 0,107 0,111 0,118 0,120
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,201 0,210 0,223 0,227
200 200 0,173 0,181 0,192 0,196
220 220 0,158 0,166 0,176 0,180
240 240 0,146 0,153 0,163 0,166
300 300 0,118 0,124 0,132 0,135
350 350 0,102 0,107 0,115 0,117
400 400 0,090 0,095 0,101 0,103
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


Nye beregningsforutsetninger for U-verdier

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. 

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk.

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned.

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene.

GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller.

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m.
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m.
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Vegg med romhøyde 2,4 m.
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)


Anvisningen har blitt utvidet til flere blader;

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper.

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev