Yttervegg

BINDINGSVERK AV I-PROFIL MED INNVENDIG PÅFORING OG 12 MM TREFIBERPLATE

Mellom I-profilene monteres GLAVA® I-bjelkeplate.

I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele profilen må to I-bjelkeplater legges mot hverandre. Alternativt kan det isoleres med Plate/Rull mellom flensene på den ene siden.
Den innvendige påforingen er 48 x 48 mm.

Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og en innvendig påforing. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren. Med denne løsningen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge denne. OBS! Gjelder ikke bad. Løsningen er heller ikke anbefalt for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.
Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert.

Utvendig monteres vindsperre av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Les også Generelt om yttervegger.

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,173 0,180 0,190 0,194
250 200 + 48 x 48 0,152 0,159 0,168 0,172
270 220 + 48 x 48 0,141 0,147 0,156 0,159
290 240 + 48 x 48 0,132 0,138 0,146 0,149
350 300 + 48 x 48 0,110 0,115 0,122 0,124
400 350 + 48 x 48 0,096 0,101 0,107 0,109
450 400 + 48 x 48 0,086 0,090 0,096 0,098
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,185 0,192 0,202 0,206
250 200 + 48 x 48 0,163 0,169 0,178 0,182
270 220 + 48 x 48 0,151 0,157 0,166 0,168
290 240 + 48 x 48 0,141 0,146 0,155 0,157
350 300 + 48 x 48 0,117 0,122 0,129 0,131
400 350 + 48 x 48 0,103 0,107 0,113 0,115
450 400 + 48 x 48 0,092 0,095 0,101 0,103
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,198 0,204 0,214 0,217
250 200 + 48 x 48 0,173 0,180 0,189 0,192
270 220 + 48 x 48 0,161 0,166 0,175 0,178
290 240 + 48 x 48 0,150 0,155 0,163 0,166
350 300 + 48 x 48 0,124 0,129 0,136 0,138
400 350 + 48 x 48 0,109 0,113 0,119 0,121
450 400 + 48 x 48 0,097 0,101 0,107 0,108
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301


U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører
Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,160 0,167 0,178 0,181
250 200 + 48 x 48 0,141 0,148 0,158 0,161
270 220 + 48 x 48 0,131 0,137 0,147 0,150
290 240 + 48 x 48 0,122 0,128 0,137 0,140
350 300 + 48 x 48 0,102 0,107 0,115 0,117
400 350 + 48 x 48 0,090 0,094 0,101 0,103
450 400 + 48 x 48 0,080 0,084 0,090 0,092
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301Nye beregningsforutsetnger for U-verdier

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. 

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk.

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned.

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene.

GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller.

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m.
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m.
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Vegg med romhøyde 2,4 m.
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)


Anvisningen har blitt utvidet til flere blader;

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper.

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.