Yttervegg

BINDINGSVERK AV STÅLSTENDERE

Veggen bygges med stålstendere som påfores utvendig med 48x48 mm.

Det anbefales å benytte slissede stålstendere da slissene reduserer varmetapet. Den største forbedringen, i forhold til varmetap, er i dette tilfellet den utvendige isolerte påforingen, som i tillegg også reduserer kuldebro og minimerer faren for kondens.

Stålets godstykkelse må prosjekteres i forhold til vegghøyde, vindusbredde og vindbelastning.
Mellom stålstenderne isoleres det med GLAVA® Stålstenderplate/-rull. I utforingen isoleres det med GLAVA®Plate/Rull.

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el.
Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.

For å oppnå tilstrekkelig stivhet kan det være behov for å benytte vindsperre av 9,5 mm GU-gips utvendig og 12,5 mm gipsplate innvendig. Alternativt plater med samme styrke og stivhet som de nevnte.

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert.

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.

Permanent, og eventuelt midlertidig vindavstiving, må prosjekteres.

Les også Generelt om yttervegger.

U-verdi - enebolig, romhøyde 2,4 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,747 0,550
 100 + 50 0,377 0,328
 100 + 100 0,259 0,238
 150 0,581 0,358
150 + 150 0,323 0,249
150 + 100 0,230 0,193
200 0,484 0,279
200 + 50 0,287 0,207
200 + 100 0,209 0,166
250 0,412 0,249
250 + 50 0,258 0,189
250 + 100 0,192 0,153
Brannmotstand EI 30

 

 U-verdi - boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,844 0,624
 100 + 50 0,417 0,365
 100 + 100 0,285 0,263
 150 0,671 0,410
150 + 150 0,363 0,280
150 + 100 0,255 0,215
200 0,568 0,325
200 + 50 0,326 0,237
200 + 100 0,234 0,188
250 0,488 0,293
250 + 50 0,296 0,217
250 + 100 0,217 0,174
Brannmotstand EI 30

 

 U-verdi - stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,941 0,697
 100 + 50 0,457 0,402
 100 + 100 0,312 0,288
 150 0,761 0,462
150 + 150 0,402 0,311
150 + 100 0,280 0,237
200 0,653 0,371
200 + 50 0,365 0,266
200 + 100 0,259 0,209
250 0,564 0,336
250 + 50 0,333 0,245
250 + 100 0,241 0,195
Brannmotstand EI 30

 

 U-verdi - vegg med romhøyde 2,4 m uten vinduer og dører
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,650 0,477
 100 + 50 0,337 0,292
 100 + 100 0,233 0,213
 150 0,492 0,307
150 + 150 0,284 0,218
150 + 100 0,204 0,170
200 0,400 0,233
200 + 50 0,248 0,178
200 + 100 0,184 0,144
250 0,336 0,206
250 + 50 0,220 0,160
250 + 100 0,167 0,132
Brannmotstand EI 30

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.